Trage wegen

Groene paden en doorsteekjes, fietsverbindingen en voetgangersbruggen: elk wegje voor niet-gemotoriseerd verkeer is een trage weg. Ze bestaan in alle maten en soorten: smal of breed, verhard of onverhard, stedelijk of landelijk. Ook in Genk vind je een wirwar van trage wegen.