Straat- of wijkfeest organiseren

Het stadsbestuur van Genk voorziet de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor het organiseren van een straat- of wijkfeest of -activiteit. Het is de bedoeling om sociale contacten tussen buren of wijkbewoners te bevorderen.

Straatfeest

 • Een straatfeest wordt georganiseerd om de bewoners van een straat met minstens tien geregistreerde huisnummers, eventueel met een aanpalende straat, samen te brengen.
 • De aanvraag gebeurt door minimum twee initiatiefnemers uit verschillende gezinnen die in de betrokken straat wonen.
 • Een aanvraag voor een straatfeest dien je minimum 14 dagen op voorhand in.
 • Deze subsidie kan je per straat (of gedeelte van straat) maar twee keer per kalenderjaar krijgen.
 • Je kan deze subsidie niet aanvragen voor privé-feesten, familiefeesten of voor activiteiten met winstoogmerk.

Wijkfeest

 • Een wijkfeest heeft de bedoeling om sociale contacten tussen alle bewoners van een Genkse wijk te bevorderen.
 • Het initiatief hiervoor moet uitgaan van een wijkcomité of een groep geëngageerde wijkbewoners die, al dan niet samen met een of meer wijkgebonden verenigingen, dit feest organiseren.
 • Een subsidieaanvraag moet daarom uitgaan van minstens 4 personen uit verschillende gezinnen.
 • Een aanvraag voor een wijkfeest dien je minstens 14 dagen vooraf in.
 • Als aanvrager verbind je je ertoe om alle wettelijke en administratieve voorschriften te respecteren (bijvoorbeeld politietoelatingen, taksen, Sabam ..).
 • Deze subsidie geldt niet voor privé-feesten, schoolfeesten, eetfestijnen, feesten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter. 
 • Opgelet! Wijkoverstijgende evenementen vallen niet onder dit reglement. Hiervoor verwijzen we naar de omschrijving onder die naam elders in dit overzicht.

Welke subsidie kan je krijgen?

Elke subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen. Dat kan gaan over kosten voor aankondiging of uitnodiging, versieringen, huur materialen, aankoop van voedsel of drank, huur van een locatie of een tent enz. Kosten voor geschenken of vervoer komen niet in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • De subsidie voor een straatfeest bedraagt maximaal € 250,00.
 • De subsidie voor een wijkfeest bedraagt maximaal € 500,00 voor één dag of maximaal € 600,00 als het feest gespreid is over meerdere opeenvolgende dagen en een programma aanbiedt dat minimaal drie dagdelen omvat.

Geen van de subsidies kan meer bedragen dan de effectieve kosten. Ze mogen ook niet gecumuleerd worden met andere stedelijke subsidies. Subsidies kunnen maar worden toegekend voor zover de daarvoor door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten dit toelaten.