Wijken / Wijk- en gebiedswerking

Het samenleven in de wijken is een gedeelde verantwoordelijkheid van het stadsbestuur, bewoners, organisaties en verenigingen. Vanuit een goede kennis van de buurt en de buurtbewoners en in nauwe samenwerking met burgers, wijkorganisaties, partners, en heel wat andere stedelijke diensten werkt de stad aan warme, draagkrachtige en dynamische wijken in een kwaliteitsvolle en veilige leefomgeving waar respectvol in diversiteit wordt samengeleefd.

Via de stedelijke dienst Gebiedsgerichte Werking zet de stad Genk nadrukkelijk in op :

  • het bevorderen van het samenleven en sociale cohesie
  • mooie en leefbare buurten met kwaliteitsvolle publieke ruimte
  • betrokken en verantwoordelijke burgers
  • het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatief
  • het aanpakken van wijkgerichte overlast
  • voldoende (wijk)voorzieningen
  • een actief buurtleven

Samenwerken met burgers, verenigingen, wijkactoren en stedelijke diensten is hierbij het sleutelwoord!

Heb je vragen, opmerkingen, klachten, goede ideeën of suggesties over het samenleven of de leefbaarheid in jouw buurt? Of beter nog, wil je zelf mee werken aan een aangename wijk? Neem dan contact op met de wijkmanager van jouw buurt.

Contact

Dienst Gebiedsgerichte Werking

Adres
Stadsplein 1, 3600Genk
tel.
089 65 43 21
E-mail
gebiedsgerichtewerking@genk.be

Dienst Gebiedsgerichte Werking - burgerbudget

Adres
Stadsplein 1, 3600Genk
tel.
089 65 43 22
E-mail
burgerbudget@genk.be
Website
www.burgerbudgetgenk.be