Wijkbudget

Wat is een wijkbudget?

Heb jij een goed idee voor je buurt of wijk ? Denk dan niet te snel dat je daar zelf niet mee aan de slag kan! Verzamel medebewoners rond je idee of bespreek het in je buurt.
Een voorstel dat het samenleven, de woonomgeving of de communicatie in de wijk kan verbeteren, kan rekenen op financiële steun van de stad.

 • Een budget van maximaal 2.500 euro voor een initiatief dat je zelf wil uitvoeren.
 • Voor projecten, acties en initiatieven die positief zijn voor de buurt of wijk op vlak van woonomgeving, leefbaarheid, samenleven, communicatie, sociale samenhang en ontmoeten tussen bewoners, …
 • Gericht op één of meerdere straten, een appartementsgebouw, een buurt, een wijk of zelfs meerdere wijken in Genk. 

Via jouw aanvraag engageer je je als groep voor de realisatie van het initiatief én voor het eventuele onderhoud, in stand houden, nazorg,…! Het is niet de bedoeling van dit systeem dat stad Genk jouw idee gaat uitvoeren.

Het initiatief moet binnen het jaar na goedkeuring uitgevoerd zijn.

Wat is het niet?

Een wijkbudget mag je niet gebruiken voor:

 • de organisatie van straat– of wijkfeesten
 • reguliere activiteiten van verenigingen
 • acties met een uitgesproken religieus of politiek karakter
 • commerciële acties
 • activiteiten die niet openstaan voor alle betrokken bewoners.

Wie kan aanvragen?

Het wijkbudget is bedoeld voor Genkenaren, wonend in Genk. Aanvragen doe je altijd in groep: minstens 5 verschillende personen wonend op 5 verschillende adressen.

Een groep kan zijn:

 • een groep individuele inwoners met hetzelfde idee
 • bewonersgroepen, buurtcomités,…

Per jaar kan eenzelfde groep eenmaal een wijkbudget ontvangen.

Hoe dien je een aanvraag in?

 • Een aanvraag voor een wijkbudget indienen kan het hele jaar door.
 • Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Vul het in en bezorg het ons.
 • Liever een papieren exemplaar? Neem dan contact met ons op.

Ontvangen van de subsidie

Na goedkeuring van je aanvraag door het schepencollege ontvang je 90 % van het goedgekeurde subsidiebedrag. Nadat het project of de actie volledig werd gerealiseerd ontvang je de laatste 10 %. Denk eraan dat je alle uitgaven moet kunnen verantwoorden met facturen, rekeningen, kassabonnen …

Om de betaling van het wijkbudget vlot te laten verlopen moet je als indiener beschikken over, ofwel:

 • een rekening op naam van een vzw
 • een rekening op naam van een feitelijke vereniging (niet op naam van één of meerdere leden van de feitelijke vereniging.), die specifiek voor de realisatie van het wijkbudget wordt geopend.

De Stad Genk voorziet een standaard formulier waarmee feitelijke verenigingen zich bij hun bank kunnen kenbaar maken als feitelijke vereniging. Je kan dit formulier onderaan deze pagina downloaden.

Vragen

Heb je een idee en wil je graag wat hulp bij je dossier? Of zit je nog met vragen? Klop gerust aan bij de wijkmanager van jouw wijk.

 • Download het volledige reglement onderaan deze pagina.

Op zoek naar inspiratie?

Vind meer kleine maar fijne verhalen op de blog Samen Genk Maken.