Interreg-programma Neighbourhood-Power

De Euregio Maas-Rijn (EMR) is een van de Euregio’s en telt ongeveer 3,9 miljoen inwoners in Nederland, België en Duitsland. In het kader van het Interreg-project ‘N-Power’(Neighbourhood Power) hebben de EMR-steden Luik, Seraing, Eupen, Verviers, Heerlen, Aken en Genk de afgelopen drie jaar samengewerkt om een innovatief wijkontwikkelingsbeleid vorm te geven en op het terrein uit te voeren. Er werd een sterk Euregionaal partnerschap ontwikkeld om de omgevingsongelijkheid tussen de wijken van de deelnemende steden te verminderen en om de economische heropleving en de sociale ontwikkeling van de achtergestelde buurten te stimuleren. Hierbij werd sterk de nadruk gelegd op de participatie en de actieve betrokkenheid van de inwoners. Geen top-downbeleid maar 10 bottom-up buurtprojecten over de verschillende partnersteden heen werden voorbereid en uitgevoerd.

Stad Genk heeft een lange traditie met een geïntegreerd model van wijkontwikkeling. Dit model voorziet in een stadsbrede aanpak met betrokkenheid van verschillende stedelijke diensten, burgers en wijkactoren. Door deel te nemen aan dit Europees project hebben we dit model hier en daar kunnen vernieuwen met nieuwe inhoudelijke inzichten en met de ervaringen en praktijk die in de andere EMR-steden werden toegepast. Ondertussen spreken we niet meer over wijkontwikkeling, maar over ‘gebiedsgerichte werking’.

Via dit Interreg-project werd er in totaal bijna 2 miljoen euro op een totale projectkost van 4 miljoen euro ter beschikking gesteld van een innovatief wijkontwikkelingsbeleid. De provincie Limburg voorzag voor de Limburgse partners, de stad Genk en de onderzoeksgroep Diversiteit van de faculteit Economische Wetenschappen (SEIN) van UHasselt, een provinciale cofinanciering van 138.000 euro.

In Genk werden er 2 pilootprojecten uitgevoerd. Het eerste pilootproject was gericht op het stadscentrum waarbij de gebiedsgerichte werking nog vormgegeven moest worden. Het tweede project vond plaats in de wijk Zwartberg en bestond erin om duurzame linken te leggen tussen de nieuwe site LABIOMISTA en de lokale gemeenschap.

Meer info over deze pilootprojecten vind je hieronder.

Verantwoordelijke N-Power binnen Stad Genk: Dirk Habils, dienst gebiedsgerichte werking, tel.: 089 65 43 10 - dirk.habils@genk.be

Financiering: Het totale projectbudget is 3.996.147 € waarvan € 1.928.627,55 ERDF subsidie (Inttereg V). Interreg is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat tot doel heeft ongelijkheden tussen regio's te bestrijden en grensoverschrijdende samenwerking aan te moedigen.

Duur project: 36 maanden + verlenging van 6 maanden

Start & einde project: Juni 2018 – december 2021

Officiële website N-POWER: www.n-powerinterreg.eu

Partners