n-power - pilot 1

Implementatie van de gebiedsgerichte werking in het stadscentrum

Algemeen doel

Implementatie van de gebiedsgerichte aanpak in de binnenstad.

Ambities

 • Verbeteren van de leefbaarheid van de binnenstad (lange termijn)
 • Verbeteren van sociale cohesie en inclusie van kwetsbare burgers (lange termijn)
 • Opbouw duurzame relaties met inwoners
 • Versterking van de samenwerking tussen professionele actoren in de binnenstad

De methode van gebiedsgerichte werking

 • inzet van een wijkmanager en een buurtwerker
 • wijkteam / wijkbureau
 • interne afstemming met andere stadsdiensten
 • participatie en verbinding met bewoners door o.a. blokgesprekken, buurtbabbels, buurtcafé, huisbezoeken bij nieuwe bewoners
 • ondersteuning van burgerinitiatieven: o.a. gezondheidswandelingen, Tek Stiel, Geefmarkt Genk, Sfeertuin, bloembollenplantactie…
 • afgestemde aanpak kwetsbare kinderen in de Nieuwe Kuilenweg (focus op talentontwikkeling): huisbezoeken, 9 pop-up workshops voor kinderen i.s.m. organisaties die allemaal een aanbod voor talentontwikkeling hebben

Resultaten van het project

 1. De gebiedsgerichte aanpak in het stadscentrum werd een structureel onderdeel van het stadsbeleid.
 2. De inzet van de wijkmanager en de wijkwerker is permanent verankerd in het stedelijk beleid.
 3. Bewoners van het centrum en andere belanghebbenden hebben kennis gemaakt met de gebiedsgerichte aanpak en weten de wijkmanager en/of buurtwerker te vinden.
 4. Het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie in de binnenstad is een continu proces, dat veel meer tijd kost… en ook voor de toekomst een belangrijke uitdaging zal blijven en een blijvende inspanning zal vergen.
 5. De verschillende gesteunde burgerinitiatieven illustreren dat de stad participatie en burgerbetrokkenheid serieus neemt.
 6. Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe regeling omtrent groenadoptie, i.s.m. de stedelijke groendienst en het Heempark.