n-power - pilot 2

Verbinding tussen LABIOMISTA en de buurt Nieuwe Kempen

De uitdaging

Hoe kunnen we het stadsontwikkelingsproject LABIOMISTA verbinden met de wijk Nieuwe Kempen?

Ambities

 • Samen met de buurt onderzoeken hoe het stedelijk project LABIOMISTA waarde kan toevoegen aan de buurt.
 • Onderzoeken hoe LABIOMISTA een katalysator kan worden voor duurzame ontwikkeling in de buurt.
 • De buurt versterken door samenwerking met alle buurtactoren en LABIOMSTA.

Methode

Dit pilootproject werd volledig geïntegreerd in de reeds bestaande gebiedsgerichte aanpak in Zwartberg/Genk Noord.

Eerste stap: voorbereiding

Overleg met professionele stakeholders en voorbereiding van het participatieproces met de buurt

Tweede stap: participatief proces

 • buurtoverleg en bijeenkomst met verenigingen en inspirerend bezoek naar Parckfarm
 • duidelijke keuze om een centraal ontmoetingspunt te realiseren tussen de buurt, de volkstuinen en Labiomista (zigeunerwagens)
 • extra aandacht voor het milieu
 • extra aandacht voor de versteviging van de Koning Boudewijnlaan

Derde stap: realisaties

 • bouw van de pipowagens @ NOMADLAND
 • openstelling pipowagens als ontmoetingsplaats voor bewoners en als authentieke horecaplek voor bezoekers van LABIOMISTA
 • diverse gemeenschapsactiviteiten in NOMADLAND (Tomatfest, Appelfest)
 • opruimdagen
 • eerste stappen naar een nieuw project @ Koning Boudewijnlaan

Resultaten van het project

 1. LABIOMISTA, de buurtpartners en de buurt hebben een goede nabuurschapsrelatie ontwikkeld die gebaseerd is op wederzijds respect en betrokkenheid.
 2. Creatie van NOMADLAND, een verbindende ontmoetingsplek die de buurt, de volkstuinen en LABIOMISTA zowel fysiek als inhoudelijk met elkaar verbindt.
 3. Betrokken burgers hebben zich duurzaam ingezet voor het beheer van de pipowagens op Nomadland.
 4. NOMADLAND is een katalysator geworden voor andere burgerinitiatieven.