Woonwagenpark

Het stadsbestuur gaat het bestemmingsplan aan de Geenhornstraat herzien. Er is tot op vandaag geen ruimtelijk kader over wat er wel of niet kan op het woonwagenterrein Geenhornstraat. Om in de toekomst te kunnen wegen op veiligheid (overbezetting, brandgevaar,...) en ruimtelijke kwaliteit wordt een ruimtelijk kader opgemaakt.