Standplaats woonwagenterrein aanvragen

Je kan je steeds als nieuwe kandidaat standplaatshouder aanmelden op de wachtlijst. Dit doe je best schriftelijk en gericht aan het stadsbestuur.

Vanaf het moment dat er een standplaats vrijkomt, worden kandidaten aangeschreven. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een brief waarmee je jouw kandidatuur kan bevestigen. Op het ogenblik van de toewijzing kan je een standplaats weigeren.

Het stadsbestuur Genk beheert een residentieel terrein voor woonwagenbewoners, "Horensberg", met 51 standplaatsen.

Als je hierover een vraag hebt, richt deze dan aan het stadsbestuur.

De Dienst Gebiedsgerichte Werking staat in voor het terreinbeheer en de coördinatie van de uitvoering van het woonwagenbeleid.

Als je op basis van het voorziene reglement een standplaats wordt toegekend op het verblijfsterrein voor woonwagenbewoners "Horensberg", dan vraagt het stadsbestuur hiervoor een vergoeding of retributie.

Voor wie?

Deze belasting geldt per standplaats en per maand. De bewoner ontvangt hiervoor een factuur.

Bedrag

De belasting bedraagt € 30,00 per maand voor een vaste of niet- vaste standplaats.