Standplaats woonwagenterrein aanvragen

Je kan je steeds als nieuwe kandidaat standplaatshouder aanmelden op de wachtlijst. Dit doe je best schriftelijk en gericht aan het stadsbestuur.

Vanaf het moment dat er een standplaats vrijkomt, worden kandidaten aangeschreven. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een brief waarmee je jouw kandidatuur kan bevestigen. Op het ogenblik van de toewijzing kan je een standplaats weigeren.

Het stadsbestuur Genk beheert een residentieel terrein voor woonwagenbewoners, "Horensberg", met 46 vaste en enkele niet-vaste standplaatsen.

Als je hierover een vraag hebt, richt deze dan aan het stadsbestuur.

De Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen staat in voor het terreinbeheer en de coördinatie van de uitvoering van het woonwagenbeleid.

Het stadsbestuur Genk beheert een residentieel terrein voor woonwagenbewoners, "Horensberg", met 46 vaste en enkele niet-vaste standplaatsen.

Als je hierover een vraag hebt, richt deze dan aan het stadsbestuur.

De Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen staat in voor het terreinbeheer en de coördinatie van de uitvoering van het woonwagenbeleid.