Zondagsmarkten: inname openbaar domein door handel en horeca

Vraag online aan

Als u als handelaar of horecaondernemer uw zaak wenst te openen op zondagen in juli en augustus én uw zaak is gelegen in het rommelmarktcircuit (zie beneden) kan u als eerste een aanvraag doen voor een bezetting op het openbaar domein.

Wat kan u aanvragen?

  • Een doorgang: als uw zaak geopend is op zondag vóór 14 uur dient u een doorgang aan te vragen zodat uw zaak voor bezoekers toegankelijk is.
  • Een verkoopstand met een aanbod producten eigen handelszaak: max. 2 plaatsen (betalend, €9 per zondag per plaats). De gevraagde ruimte dient beschikbaar te zijn voor de eigen etalage en wordt beperkt tot maximum 6 meter.
  • Een rommelmarktplaats met een aanbod van tweedehandsartikelen: max. 2 plaatsen (betalend, €9 per zondag per plaats). Enkel mogelijk als er ruimte beschikbaar is voor uw eigen handelsetalage of gevel.
  • Een terras en/of terrasuitbreiding: Indien u een terrasuitbreiding wenst (ook als u een vergund terras heeft), dient u dit te vermelden op het aanvraagformulier. Na inschrijving wordt met de horeca-uitbater bekeken of dit in functie van de markt toegestaan kan worden.

Bovengenoemde aanvraag geldt enkel voor u persoonlijk of het personeel van de handelszaak (niet voor klanten of andere individuen). De persoon die genoteerd staat op het inschrijvingsformulier, dient op de aangevraagde data zelf aanwezig te zijn én op vraag van de controleur zich te identificeren en het toewijzingsbewijs te kunnen voorleggen.  

BELANGRIJK

Een doorgang, verkoopstand of een rommelmarktplaats dient vóór 8 uur door u ingenomen of opgesteld te worden. Vanaf 08 uur vervalt uw recht op deze plaatsen en kan de marktverantwoordelijke beschikken over de vrij gebleven en/of nog niet bezette plaatsen en deze verder verkopen. 

CIRCUIT ZONDAGSMARKT (onder voorbehoud van wijzigingen én werken i.f.v de vergroening)

Stadsplein, Sint-Martinusplein, Centrumlaan (gedeelte vanaf Sint-Martinusplein tot rotonde Dieplaan),

Grote Markt (zijstraten Klokstraat, Marktstraat)

Winterslagstraat (van Grotestraat tot ter hoogte frituur Iedereen Smult),

Fruitmarkt (binnenplein, Marktstraat)

Stationsstraat (van Europalaan tot hoek Molenstraat/Klokstraat),

Molenstraat (enkel gedeelte hoek Stationsstraat tot hoek Rootenstraat).

Rootenstraat (enkel gedeelte vanaf de toegang ondergrondse parkeergarage shopping 2 tot aan de Europalaan) Eerste gedeelte Rootenstraat vanaf hoek Molenstraat staat géén markt. Dit gedeelte is niet verkeersvrij en de straat blijft hier open.

Europalaan (gedeelte tussen Stationsstraat en Rootenstraat).

 

Op zondag 7 juli zal de zomerkermis plaatsvinden op een gedeelte van het Sint-Martinusplein. Aanvragen voor bezetting openbaar domein Sint-Martinusplein op zondag 7 juli worden besproken met de aanvragende handelaar i.f.v. de opstelling kermis/zondagsmarkt.