Werken in bos Kattevennen

Deze winter wordt er gewerkt in het bos Kattevennen. Nadat we al geruime tijd infoborden hadden staan en in september een informatiewandeling hielden, is men nu gestart met de werken.

Waarom wordt er in het bos Kattevennen gekapt?

Bij de kappingen in het bos Kattevennen doen we dit om verschillende redenen:

 • Er wordt gedund in het bos. Door te dunnen, geven we de waardevolste bomen meer plaats om uit te groeien tot mooie en gezonde bomen, wat bijdraagt aan een gezond en divers bos. De bomen die blijven staan, noemen we ook toekomstbomen.
  Door te dunnen voorkom je ook dat bomen elkaar doodconcureren voor water, licht, voedingsstoffen, ruimte...
 • In het bos Kattevennen hebben we heel wat bijzondere jeneverbessen en heide staan. Voor deze soort hebben we een grote verantwoordelijkheid in Genk. Momenteel staan veel van deze jeneverbessen te donker of onder verdrukking door andere bomen. Daarom wordt rond de jeneverbessen extra plaats gemaakt.
 • Langs de heide en de bosranden van de Kattevennen worden bomen gekapt om een betere bosrand te creëren en plaats te maken voor betere heideontwikkeling.
 • Ook aan de hoogspanningslijn wordt gekapt om een betere bosrand te bekomen.
 • In het algemeen letten we langs wegen, fietspaden en wandelpaden extra op. Door daar bomen te kappen pakken we toekomstige problemen preventief aan.

Waarom net nu?

Grote werken in de natuur, gebeuren best in de periode buiten het broedseizoen. Zo beperk je de verstoring. Meestal komt het er op neer dat dit in de winterperiode is. Voor Kattevennen wordt er niet gewerkt in de periode april - september.

Waarom blijven takken in het bos liggen?

De takken blijven in de meeste gevallen in het bos liggen. Dit is belangrijk voor heel wat dieren in het bos. Dood hout brengt immers nieuw leven.

Op een aantal plaatsen, bijvoorbeeld waar we ruimte willen geven aan de jeneverbessen of heide, worden takken wel opgeruimd.

De officiële boswegen en bospaden blijven bruikbaar. Omdat er gewerkt wordt met grote machines en het zo veel geregend heeft, zijn sommige boswegen erg modderig. Dit is niet te vermijden. Na de werken wordt dit terug in orde gebracht.

Worden er ook nieuwe bomen geplant?

Nadat alle werken afgerond zijn, keert de rust terug in het bos. In het najaar kan er hier en daar nog wat afwerking gebeuren. We bekijken ook waar het zinvol is om nieuwe boompjes te planten. Op zich is het niet noodzakelijk wanneer er voldoende andere verjonging is van bijvoorbeeld inlandse eik, lijsterbes, beuk...
Maar waar het nodig of nuttig is, helpen we een handje en planten we nieuwe boompjes.

Waarom wordt er op sommige plaatsen gekapt en op andere plaatsen niet?

Het bos Kattevennen is niet volledig van de stad. In stukken van het bos die van particulieren zijn, wordt niet gewerkt. Particulieren die bos hebben, kunnen daarvoor aankloppen bij de Limburgse bosgroep.
Bovendien is het bos zo groot dat we niet in het volledige bos tegelijk werken.

Waarom liggen er nu zo veel stammen en takken langs de boswegen?

De werken gebeuren in verschillende fases:

 • Eerst worden de bomen die zijn aangeduid gekapt. Daarbij worden de stammen op lengte gezaagd en de takken op een hoop gelegd.
 • Als alle kappingen achter de rug zijn, wordt het hout opgehaald en uit het bos gereden. Van aan de rand van het bos gebeurt het transport met vrachtwagens.
 • Nadien worden de takken opgeruimd of dieper in het bos achter gelaten.
 • Op het einde worden de boswegen hersteld.

Kunnen ze die boswegen niet wat properder houden?

Tijdens de werken is dit niet mogelijk omdat er dan met machines in het bos gereden wordt. Deze machines zijn speciaal aangepast om in het bos te werken. Door de brede banden is er een minimale bodemdruk.

Door de vele regen zijn zanderige boswegen omgevormd tot boswegen met veel slijk. Om dit beter te maken, zou het eerst droger moeten zijn.

Mogen we nog altijd gaan wandelen in het bos?

Natuurlijk kan je nog gaan wandelen in het bos. Zorg er wel voor dat je tijdens de werken uit de buurt blijven van machines en werkzaamheden. Zo blijft het veilig voor iedereen.

Heb je zelf nog andere vragen? Laat het ons dan weten via natuur@genk.be