Waarom stad Genk bomen kapt

Stad Genk heeft heel wat bossen. Om deze bossen goed te beheren, werken we samen met verschillende organisaties zoals het Agentschap voor Natuur en Bos. We delen een gemeenschappelijke visie over onze bossen met het Agentschap voor Natuur en Bos.

Ben jij iemand die zich afvraagt waarom we bomen kappen? We geven graag uitleg bij onze beslissing om dat soms te doen.

  1. Bossen vormen belangrijke, veelzijdige, ecosystemen. Ze zijn essentieel om klimaatveranderingen mee op te vangen. Daarom willen we bossen, maar ook de natuur in het algemeen, via goed beheer veerkrachtig houden en zo meer biodiversiteit mogelijk maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat we onze bossen omvormen naar meer divers bos - meer soorten planten en dieren.
  2. Bossen spelen ook een grote rol in de natuurbeleving. Mensen kunnen er ontspannen, spelen en sporten. Daarom willen we ze toegankelijker maken en veilig houden.
  3. Hout behoort tot de waardevolste hernieuwbare grondstoffen. Door een goed bosbeheer kunnen we hout van hoge kwaliteit oogsten. Daarom zorgen we minstens voor een evenwicht tussen gekapte bomen en nieuwe bomen. We geven de spontane ontwikkeling van bomen ook maximale kansen.

Soms wordt er ook bos gekapt voor de aanleg van een straat, een parking of iets anders. Dat gebeurt niet om het bos beter te maken. Dan vraagt de stad een omgevingsvergunning volgens de voorziene procedures.