Plannen voor het bosbeheer

De winter is de ideale periode om in de natuur en zeker in het bos te werken. In Genk doen we dat op basis van ons bosbeheerplan.
Een van de belangrijke acties is dat we onze bossen willen omvormen. Veel van onze bossen bestaan voor een overgroot deel uit dennen en/of exoten als Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Door de bossen om te vormen naar meer gemengde bossen verbeteren we de biodiversiteit en zorgen we dat de bossen beter bestand zijn tegen de klimaatverandering.

Om bossen om te vormen, moeten bepaalde bomen wijken en andere bomen geef je voordelen. Daarom wordt er gekapt en geplant.

Leer meer over bosomvorming

Planning 2023-2024

Deze winter wordt er gedund in delen van de bossen Hoevezavel, Driehoeven en Vogelsberg. Dit zijn bossen die we dit jaar klaarmaken om de omvorming naar heterogene loofbossen waar te maken. We halen er dus de ongewenste soorten uit. Daarnaast worden er nog enkele open plekken in het bos gecreëerd, waar verschillende plant- en diersoorten baat bij hebben.
Daarnaast wordt er gekapt aan de Opglabbekerzavel, om de verbossing van de heide tegen te gaan en exoten te bestrijden. Deze kapping werd gepland voor vorige winter, maar is toen niet uitgevoerd. Daarom gebeurt dit deze winter nog.

Er wordt ook geplant in het bos. Zo brengen we soorten in die nu ontbreken of versterking nodig hebben. Soms doen we dit in één geheel (zoals in Kattevennen verleden winter) maar meestal gaan we kleine groepjes planten: deze mini-verjongingsgroepen noemen ze in het Duits ook wel Klumpen. In het bos zal je groepjes van 30 boompjes zien staan die kort bij elkaar staan en een herkenningspaal hebben.

We plannen heel wat boompjes aan te planten deze winter, het gaat dan steeds om nieuw bos:

 • Timkensberg
  • 1202 bomen verspreid over twee percelen
  • Deze bomen planten we samen met een school.
  • Hier komen verschillende soorten zoals: winterlinde, zomereik, wintereik, esdoorn, veldesdoorn, spork, lijsterbes, kardinaalsmuts en brem.
 • Swennenblook
  • 531 bomen
  • Deze bomen planten we samen met burgers en vormt het geboortebos voor kindjes geboren in 2022.
  • Hier komen verschillende soorten zoals: wintereik, zomereik, esdoorn, lijsterbes, spork, brem, hazelaar, meidoorn en veldesdoorn.
 • Caetsbeek
  • 246 bomen
  • Deze bomen planten we samen met een bedrijf.
  • Hier komen verschillende soorten zoals: wintereik, winterlinde, hazelaar, lijsterbes en spork.

Kom jij ook een handje helpen?

We hebben pas ook nog heel wat bomen geplant (winter 2022-2023):

 • Bodem 2 (2.400 boompjes)
  • 50 kloempen en 30 bosrandlobben
  • Bij de kloempen zijn de volgende basissoorten gebruikt: Winterlinde, Zomereik, Wintereik, Boskers, Esdoorn, Beuk en Tamme Kastanje
  • De bosrandlobben bestaan uit: Veldesdoorn, Hazelaar, Meidoorn en Haagbeuk maar ook boomvormende soorten als Winterlinde, Esdoorn, Boskers,...
 • Melberg (2.400 boompjes)
  • 60 kloempen en 30 bosrandlobben
  • Bij de kloempen zijn de volgende basissoorten gebruikt: Winterlinde, Boskers, Esdoorn, Beuk, Zomereik, Wintereik en Tamme Kastanje
  • De bosrandlobben bestaan uit: Veldesdoorn, Hazelaar, Meidoorn en Haagbeuk maar ook boomvormende soorten als Winterlinde, Esdoorn, Boskers,...
  • Dit jaar wordt er samen met burgers aangeplant
 • Kattevennen (1.250 boompjes)
  • 50 kloempen
  • Bij de kloempen zijn de volgende basissoorten gebruikt: Winterlinde, Boskers, Esdoorn, Beuk, Zomereik, Wintereik en Tamme Kastanje
  • Dit jaar wordt er samen met scholen aangeplant
 • Nieuwe kuilenweg (350 boompjes)
  • Op deze locatie wordt een nieuw buurtbosje gecreëerd, samen met de buurt.
  • Hier komen verschillende soorten, waaronder Boswilg, Brem, Meidoorn, Wegedoorn, Europese Vogelkers en Zwarte Els.
 • Koebaan (3.600 boompjes)
  • Actie Forest in One Day samen met het Jane Goodall Instituut.ยต
  • Op deze locatie werd een nieuw bos gecreëerd, samen met vrijwilligers uit de buurt.
  • Aan de randen van het bos werden onder andere hazelaar, meidoorn, haagbeuk, veldesdoorn en hondsroos geplant.
  • In het bos zelf werden onder andere winterlinde, boskers, esdoorn, wintereik, beuk, wilde lijsterbes en zwarte walnoot geplant.