Animatie of begeleiding deelnemers

Je kan als vrijwilliger zelfstandig een activiteit voor je rekening nemen zoals bijvoorbeeld een kookles geven of een gespreksgroep Engels begeleiden.

Je kan deelnemers helpen tijdens een activiteit zoals bijvoorbeeld rolstoelbegeleider tijdens een wandeling of tijdens het kienen naast een deelnemer zitten en deze helpen.

Je kan praktische taken doen zoals bijvoorbeeld de stoelen en tafels in een lokaal weg- en terugzetten voor en na de yoga of het turnen.

Activiteiten die (mee) door vrijwilligers worden begeleid: feesten, vieruurtje, ijssalon, ontbijt, jarigenproject, handwerk, tekenen, schilderen, quiz, rummikub, kaarten, kienen, scrabble, bridge, turnen, petanque, zitturnen, sjoelen, darts, rolstoelbegeleiding, kookles, bakken, crea, bloemschikken, ondersteuning bij gebruik laptop-tablet-iphone-GSM, taallessen, gespreksgroepen rond talen, samen zingen, muziekgroep, intergenerationele en interculturele activiteiten.