Bestuurskalender: besluiten, verslagen en agenda's raadplegen

Naar de bestuurskalender

! Ben je doof of slechthorend?
Mail naar secretariaat@genk.be met het verzoek om een geschreven verslag van één of meerdere agendapunten te ontvangen.

Wat vind je in de bestuurskalender?

 • Agenda's, notulen en geluidsopnames van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
 • Reglementen, verordeningen en lijsten van besluiten, genomen door de verschillende bestuursorganen.

Hoe werkt de bestuurskalender?

Je kan in de kalender zoeken op datum en op trefwoord. We gebruiken daarbij volgende afkortingen:

 • GEM: gemeenteraad
 • RMW: raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)
 • CBS: college van burgemeester en schepenen
 • VB: vast bureau
 • BB: besluit van de burgemeester
 • RVB: raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Andere bestuursorganen

De bestuurskalender bevat enkel informatie over de bestuursorganen van stad, OCMW en AGB Genk (Groep Genk). Raadpleeg de websites van Politie Carma en Brandweerzone Oost-Limburg voor documenten van de politieraad en de zoneraad.

Politieraad

Zoneraad Brandweerzone Oost-Limburg

RvB / AV ZOG

RvB / AV ZOL

Klachten over een beslissing

Niet gevonden wat je zoekt?

 • In de bestuurskalender vind je enkel informatie die vatbaar is voor openbaarmaking. Vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven zijn niet openbaar.
 • In de kalender vind je documenten terug die dateren van datums vanaf 1 januari 2019. Oudere documenten vind je hier terug.
 • Nog niet gevonden wat je zoekt? Als het gaat om een document dat je kan opvragen i.k.v. openbaarheid van bestuur, stuur dan een mail naar: openbaarheid@genk.be of richt een brief aan: Stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk.
 • Heb je toegang tot bestuursdocumenten nodig? Die kan je online aanvragen.

Naar de bestuurskalender