"Elk kind laten groeien"

Het zijn zelf nog ‘jonkies’, maar hun engagement is groot. Ersin en Kadir bekommeren zich om kinderen die het op school niet makkelijk hebben en extra ondersteuning kunnen gebruiken. Ze doen dat via het project Weforthem. “Door te luisteren naar de kinderen, laten we hen groeien.”

Kadir: “In onze lokalen in het voormalige jeugdhuis Pionier helpen we elke week, verspreid over 2 dagen, 20 lagere school-leerlingen met hun huiswerk. Kinderen, vaak uit 2-talige gezinnen, die net wat meer aandacht nodig hebben. Onze 8 begeleiders, allen met een onderwijsdiploma op zak of in opleiding, zetten zich vrijwillig en kosteloos in om deze leerlingen te helpen met hun Nederlands, Frans, wiskunde, ...”

Ersin: “We werken niet alleen aan de schoolvakken, ook de algemene ontwikkeling en het welzijn van de kinderen zijn belangrijk. We maken hen bewust van het belang van gezonde voeding door hen tijdens het lesuur een stuk fruit aan te bieden en gezonde ontbijten te organiseren. Ook taalontwikkeling krijgt veel aandacht. In onze buitenbibliotheek kan je wanneer je wilt gratis een boek ontlenen en enthousiaste lezers belonen we met een boekenbon.”

Fiere ouders

Kadir: “Voor veel kinderen ben ik geen meester of begeleider, maar een broer. Iemand met wie ze over alles kunnen praten. We stimuleren respect hebben voor elkaar en wederzijds begrip, en werken zo aan het wereldbeeld van de jongeren.”

Ersin: “We voelen veel dankbaarheid voor wat we doen; vanwege de ouders en de scholen. Ze zijn fier op de goede rapporten. Dit project is onze passie. We kennen de buurt als onze broekzak, we groeiden er op, kennen de uitdagingen en zien veel positieve veranderingen. Het motiveert ons om te blijven investeren in de toekomst van onze jeugd.”

Meer info via www.weforthem.be