Week van de Duurzame Gemeente

Samen met 114 andere Vlaamse steden en gemeenten neemt stad Genk ook dit jaar deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. In de week van 18 september zetten we onze ‘Duurzame Helden’ extra in de kijker.

Dit jaar ligt de focus op kwaliteitsvol onderwijs. We vieren scholen, leerkrachten maar evengoed ondernemingen, organisaties en individuele burgers die bijdragen aan levenslang leren, gelijke kansen en welzijn op school & in de kinderopvang, wereldburgerschap en het recht op onderwijs voor iedereen.

Waarom een Week van de Duurzame Gemeente? 

Op 15 september 2015 ondertekenden (bijna) alle landen van de wereld de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's) of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelen moeten van onze aardbol en gemeenschappen een meer duurzame plek maken tegen 2030, met respect voor mens en milieu. Iedereen kan zijn steentje bijdragen: overheden, bedrijven, scholen, politici, …en jij!

Maak kennis met onze duurzame helden