Bokrijk

Een toelichting van de behouden maatregelen vind je onder de kaart.

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

B1 Invoering zone 30 in de woonwijk

Uit de metingen blijkt dat de zone 30 voorlopig weinig invloed heeft gehad op de typische snelheden in de wijken Bokrijk en Hasseltweg-Zuid. De meningen over de zone 30 zijn tot nu toe verdeeld. Het draagvlak en de snelheidsbeheersing kunnen nog verbeterd worden mits een goede aanpak (o.a. handhaving en aanduiding werden als knelpunten aangegeven). Zones 30 in de verblijfsomgevingen blijven een logische en essentiële evolutie om de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit in de woonwijken te verbeteren.

Het schepencollege heeft besloten de zone 30 te behouden en opnieuw te evalueren in 2025-2026.

B2 Fietsstraat Halveweg

De Halveweg is een belangrijke functionele en recreatieve fietsroute. Onder meer in het weekend is de fiets-autoverhouding 1:2, dewelke positief is voor het goed functioneren van een fietsstraat. In de droge en zonnige maanden constateren we nog meer fietsverkeer. Om de fietsstraat te optimaliseren, zal een rode coating worden aangebracht.

B3 Oversteekplaats Dr. Loriersstraat (thv school Sterrenrijk)

Een uniforme signalisatie van de schoolomgeving met een duidelijk aangegeven oversteekplaats bevordert de veiligheid voor kinderen die stappend of trappend naar school komen.

B4 Snelheidsremmer Aspergerijstraat

Uit feedback bleek dat de snelheidsremmer in de Poreistraat verkeerd was gepositioneerd, wat resulteerde in conflictsituaties op het kruispunt met de Aspergerijstraat. Omdat we meermaals melding van te snel rijden hebben ontvangen, zal het rijbaankussen naar de Aspergerijstraat verhuizen.

B5 Knip Poreistraat

In het verleden zijn meerdere ongevallen gebeurd op het kruispunt Poreistraat x Hasseltweg. Om eenzelfde situatie als aan de Genkerhei te vermijden, werd besloten deze maatregel te behouden. De wegaansluitingen op een weg van hogere categorie als de Hasseltweg dienen beperkt in aantal te blijven en gebeuren liefst beveiligd (met verkeerslichten zoals aan de Broedersstraat, of met rechts-in-rechts-uit en een opstelstrook zoals aan de Halveweg). In kader van IMPACT (integraal mobiliteitspact) zal met de basisschool bekeken worden hoe het schoolverkeer in de wijk op termijn beter georganiseerd kan worden.

B6 Optimalisatie fietspaden Broedersstraat

B7 Hoppinpunt Bokrijk station

B8 Knip De Mierlik

Deze knip blijft behouden. De paaltjes worden dichter bij het kruispunt met de Peerdsdiefweier gebracht om de zichtbaarheid van de knip te verhogen.

B9 verbreding fietspad Bokrijklaan

AWV heeft ondertussen de werken uitgevoerd.

Schoolomgeving Sterrenrijk

Het éénrichtingsverkeer zorgde voor een lichte toename van het gemotoriseerd verkeer, alsook van de snelheid in beide straten. Dit is waarschijnlijk te wijten aan zoekverkeer, omrijverkeer en de breedte van de rijbaan. Daarom is ervoor gekozen om deze maatregel te schrappen. Op termijn wordt met de school bekeken in kader van 'IMPACT' (integraal mobiliteitspact) hoe de schoolomgeving beter beveiligd kan worden.

Fietsstraat Berenbroekstraat

Omdat er geen kwantitatieve data beschikbaar is van dit segment, omdat het gaat om een lang recht stuk waar weggebruikers het als vervelend ervaarden om lange tijd achter elkaar te moeten rijden, en omdat de fietsstraat onvoldoende werd nageleefd (naar analogie met de Wiekstraat en Meeënheide), werd besloten de fietsstraat Berenbroekstraat op te heffen. In de toekomst zal de Berenbroekstraat herbekeken worden i.k.v. de ontwikkeling van de fietssnelweg.

Fietssnelweg F701

De ontwikkeling van de fietssnelweg F701 en de herinrichting van de Berenbroekstraat (gedeeltelijk) - Kneippstraat in kader van fietssnelweg F701 is een langetermijnproject in samenwerking met de Provincie.