Oud-Termien

Een toelichting van de behouden maatregelen vind je onder de kaart.

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

O1 - O2 Fietsstraat De Schom-Weidestraat-Schurfstraat

De fietsstraat Meeënheide wordt ingekort tot aan de aantakking met de Meeënweg en de fietstunnel onder de Wessterring. Het lange, rechte tracé richting Winterbeeklaan wordt omwille van de ongunstige fiets:auto verhouding, snelheden en bewonersfeedback, geschrapt.

De andere fietsstraten in de wijk worden behouden in functie van de schoolomgeving. Verdere optimalisatie wordt meegenomen in het kader van IMPACT (integraal mobiliteitspact met de scholen). Segmenten De Schom/ Weidestraat/ Schurfstraat wordt voorzien van rode coating op langere termijn.

O3 Fietsverbinding Slagmolenweg - Plattewijerstraat signalisatie

O4 Knip Teiserikweg

De knip zorgt ervoor dat er een potentieel gevaarlijk punt minder is.

O5 Snelheidsremmers De Hutten/De Schom

Snelheidsremmers blijven behouden. Om het comfort van de fietser te verhogen zal er gebruik gemaakt worden van een smaller type paal.

O6 Hoppinpunt Bosdel

O7 Bijkomend onderzoek sluipverkeer Slagmolenweg-Ijzersteenweg

Bij bijkomend onderzoek werd een relatief groot aandeel sluipverkeer op het tracé Slagmolenweg-Ijzersteenweg vastgesteld. Dit wordt verder opgenomen in het dossier van Spartacus Lijn 2 op de Westerring.