Woongebieden Hasseltweg & Wennel

Een toelichting van de behouden maatregelen vind je onder de kaart.

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

Woongebieden Hasseltweg

H1 Invoering zone 30 in de woonwijk Hasseltweg-Zuid

Uit de metingen blijkt dat de zone 30 voorlopig weinig invloed heeft gehad op de typische snelheden in de wijken Bokrijk en Hasseltweg-Zuid. De meningen over de zone 30 zijn tot nu toe verdeeld. Het draagvlak en de snelheidsbeheersing kunnen nog verbeterd worden mits een goede aanpak (o.a. handhaving en aanduiding werden als knelpunten aangegeven). Zones 30 in de verblijfsomgevingen blijven een logische en essentiële evolutie om de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit in de woonwijken te verbeteren.

Het schepencollege heeft besloten de zone 30 te behouden en opnieuw te evalueren in 2025-2026.

H2 - H5 Fietsstraten

De fietsstraat in de Wiekstraat wordt ten oosten van de Landwaartslaan geschrapt, omwille van de ongunstige verhouding fietser:auto. Zowel automobilisten als fietsers vinden het vervelend om over een langere afstand en bij weinig verkeer achter elkaar te moeten rijden.

De overige fietsstraten worden behouden. Zij zijn immers belangrijke routes voor scholieren die naar de scholen in Bokrijk fietsen, zoals is gebleken uit de bevraging bij het Sint-Jozefsinstituut. Meer bepaald in de Kneippstraat zien we dat het fietsverkeer het autoverkeer in aantal overstijgt.

H6 Oversteek fietsers Wiekstraat/Landwaartslaan

H7 Knip Genkerhei

De aansluiting van de Genkerhei op de Hasseltweg stond bekend als zwart punt. Daarom heeft Stad Genk in samenspraak met AWV en de politiezone ervoor gekozen om deze straat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Sinds de invoering van de knip wordt er bovendien minder autoverkeer geteld op de Wiekstraat.

H8 Verbod + 3,5 ton "uitgezonderd plaatselijk verkeer"

Wennel

W1 Verbod + 3,5 ton "uitgezonderd plaatselijk verkeer"

W2 Snelheidsremmer Westerwennel

De snelheidsremmer heeft de snelheid lokaal doen dalen, maar heeft niet het gewenste effect gehad op het sluipverkeer.

W3 Snelheidsremmer Oosterwennel

De snelheidsremmer heeft de snelheid lokaal doen dalen, maar heeft niet het gewenste effect gehad op het sluipverkeer.

W4 Snelheidsremmer Westerwennel

Na bijkomende klachten is er een radarmeting uitgevoerd. Vervolgens hebben we besloten om een extra snelheidsremmer te plaatsen op het middensegment.