Zwartberg-Noord

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

ZN1 snelheidsremmende maatregel Zenobe Grammestraat

In deze woonstraat worden twee extra snelheidsremmers voorzien. Het is een vrij lange en rechte straat wat kan aanzetten tot hoge snelheden. Door de plaatsing van snelheidsremmers, willen we te snel rijden ontmoedigen.

ZN2 filter gemotoriseerd verkeer Opgelabbekerzavel

Ter hoogte van feestzaal Laila wordt voorgesteld de reeds voorziene knip effectief in dienst te stellen. Hierdoor wordt de wijk Zwartberg-Noord gevrijwaard van sluipverkeer en wordt het doorgaand verkeer afgeleid naar het nieuwe knooppunt Torenlaan dat hiervoor werd ontwikkeld.

Voorlopig wordt deze ingreep nog uitgesteld tot er bijkomend onderzoek is gevoerd.

ZN3 oversteekplaats voor voetgangers Henri Forirstraat

Tegenover de ingang van het speelterrein wordt een oversteekplaats voorzien.

ZN4 bijsturing van signalisatie verkeerscomplex Torenlaan

Aanpassingen worden doorgegeven aan de wegbeheerder AWV.

ZN5 snelheidsremmende maatregel Adolf Greinerstraat

ZN6 snelheidsremmende maatregel Socialestraat

ZN7 filter gemotoriseerd verkeer servitudeweg Socialestraat

Door klachten van bewoners over te hoge snelheid, wordt er in het midden van de weg een afsluiting geplaatst. Beide zijde zijn voorzien van een toegang 

ZN8 trajectcontrole Torenlaan AWV

ZN9 IMPACT Sint-Albertus

IMPACT is een integraal mobiliteitspact, samen met de school bekijken om de schoolomgeving verkeersveilig te maken.