Minder Mobielen Centrale - vervoer voor senioren

OPGELET!

Tijdelijke ledenstop! Lees voor meer info!


Ben je minder mobiel, en kan je niet altijd een beroep doen op vrienden of familie om je te verplaatsen? Geef dan een seintje aan onze Minder Mobielen Centrale (MMC) . We brengen je met een personenwagen naar de gewenste bestemming en pikken je nadien ook weer op.

De minder mobielen centrale werkt met vrijwilligers die jou brengen naar je bestemming. Er is nog steeds nood aan chauffeurs die deze vrijwilligerstaak op zich willen nemen.

Wil jij ook vrijwilliger worden?

Neem een kijkje op Vacatures voor vrijwilligers!

Voor wie is de minder mobielen centrale?

Voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. De Minder Mobielen Centrale brengt je naar de dokter, de winkel, de kapper, familie...

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je kan geen beroep doen op het openbaar vervoer, op familie, vrienden of buren en je netto-inkomen is kleiner dan tweemaal het leefloon (voor ritten naar medisch noodzakelijke behandelingen mag het netto-inkomen ten hoogste gelijk zijn aan driemaal het leefloon).

Je betaalt een lidgeld van 7,45 euro per jaar en 0,29 euro (prijs d.d. 1/12/2019) per gereden kilometer (prijzen onder voorbehoud).

Een aanvraag doen?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van een van onze dienstencentra. Zij komt bij je langs om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet en legt je uit hoe je een rit dient aan te vragen, wat er in het reglement staat,...

OPGLELET: Een rit aanvragen doe je minstens twee dagen vooraf. Dat kan enkel op werkdagen tussen 9u en 12u en van 13u30 tot 17u in Dienstencentrum Ter Hooie.