Molenvijverpark

De Molenvijver was oorspronkelijk een zeer nat moerasgebied, dooraderd door de Dorpsbeek. Deze Dorpsbeek zorgde voor de afwatering van het gebied dwars door het centrum van Genk en voedde vroeger een watermolen, vandaag gekend als restaurant ‘de Molen’.

In 1967 werd het stadspark ingericht. De moerassen werden gedempt met aanvulgrond en de natte beemden werden gedraineerd. De Molenvijver werd behouden en uitgediept, een tweede vijver de kweek vijver werd aangelegd. De Dorpsbeek kreeg een vaste bedding door afgoording. Ze diende om vers water aan te voeren voor de visvijver. Verder naar het oosten toe werd de grote grasvlakte gedraineerd en hersteld.

De banwatermolen bestond reeds in de 9de eeuw. Alle boeren uit de omgeving waren verplicht hier hun graan te laten malen (bannum betekent gebod). De langwerpige vijver (stegering) diende als vergaarbekken om de nodige waterkracht te leveren aan het molenrad. Tot 1366 hoorde de molen toe aan een grondheer. Daarna was hij afhankelijk van de prinsbisschop van Luik. In 1773 kwam de molen in het bezit van de gemeente. Hij deed dienst tot ongeveer 1930. Momenteel wordt hij uitgebaat als restaurant.
Naast het natuurschoon zijn er nog een aantal bezienswaardigheden in het Molenvijverpark (eventueel een korte opsomming). Hiermee wordt de rol van dit gebied als stadspark steeds meer in de verf gezet.

Mijnverleden en groene stad.

In het park bevinden zich twee opmerkelijke stenen aan het einde van de vijvers.
Één ervan duidde zo’n 600 meter onder de grond de grensscheiding aan voor het delven van steenkool tussen de mijnen van Waterschei en Winterslag.
De tweede steen werd geschonken door het Nationaal Instituut voor Huisvesting, toen Genk in 1969 de eerste prijs behaalde als meest bebloemde en groene gemeente boven de 30.000 inwoners. Sindsdien mag Genk de verkregen naamborden “Genk, groene stad” op de invalswegen plaatsen.

Zonnewijzerpark

In 2000 werd het zonnewijzerpark ingehuldigd. Het zonnewijzerpark legt vanuit het gebied de Molenvijvers de link met de talrijke educatieve bezienswaardigheden in het Heempark en de Kattevennen. Het gazon van het park werd uitgerust met 12 kunstige zonnewijzers om de tijd te meten.

Kunstmatige en uitheemse beplanting.

Ook aan het beheer van dit park kan je zien dat het om een stadspark gaat. In de jaren 2000 werd het park in verschillende fasen vernieuwd. Deze vernieuwingen en het dagelijks beheer gebeuren volgens de principes van Harmonisch Park en Groenbeheer.