Multimedia

  • iPad (tablet) leren gebruiken

Senioren op weg helpen bij het gebruik van een iPad en/of tablet.

Wekelijks op een onderling af te spreken tijdstip