Onthard je voortuin - subsidie

Subsidiereglement Ontharden en Vergroenen van Voortuinen

Subsidie loopt voor projecten vanaf 21.3.2023 tot en met 31.10.2025

Overweeg je om jouw voortuin te ontharden? We begrijpen dat dat ook kosten met zich meebrengt. Stad Genk werkte hiervoor een subsidiereglement uit. 

Hoe werkt het?

Elke vierkante meter van je voortuin die je onthardt en vergroent, kan je meetellen bij je subsidieaanvraag.
De manier waarop je vergroent bepaalt de categorie van subsidiebedrag:

Categorie 1:

Ontharden en vergroenen van minimum 1 m² verharding met gras/gazon/beplanting: 15 euro/m², met een maximum van 750 euro

Categorie 2:

Ontharden en vergroenen van minimum 1 m² verharding met beplanting van hoge ecologische waarde (klik hier voor de bijlage 'Plantensoorten'): 20 euro/m², met een maximum van 1000 euro

Wat heb ik nodig om mijn subsidie aan te vragen?

Je kunt enkel een subsidieaanvraag doen nadat de werken uitgevoerd zijn. Er zijn enkele zaken die bij je aanvraag aanwezig moeten zijn, dus vanaf het begin van je project moet je de volgende dingen zeker bijhouden!

 • Foto’s van je hele voortuin voor én na de ontharding en vergroening.
 • Een tuinplannetje of conceptschets op schaal van je project, met daarop:
  • De correcte metingen;
  • De oppervlakte en soort(en) verhardingen;
  • Aanduiding van de verharde oppervlakte(s) die onthard zal/zullen worden;
  • Aanduiding van de vergroening;
  • Indien je één of meer vierkante meter(s) van categorie 2 hebt beplant, ook een aanduiding van de plantensoorten.

Vraag je subsidie aan!

Wat gebeurt er nadat je aanvraag is ingediend?

Als je aanvraagdossier volledig in orde is, wordt deze voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring. Dit gebeurt één keer per kwartaal.

Je zal een bevestiging van de beslissing van het college ontvangen. Indien goedgekeurd zullen we je subsidiebedrag uitbetalen op het rekeningnummer uit je aanvraagdossier.