Oud-Winterslag

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

OW1 Parkeerverbod Lantmeetersweg (zijde van het plein)

Om de zichtbaarheid te vergroten, wordt ter hoogte van het plein een parkeerverbod ingevoerd.

OW2 Aanpassing doorsteek fietsers Lantmeetersweg

Om de doorstroming voor de fietser te verbeteren, wordt de haakse doorsteek verbreed.

OW3 Snelheidsremmende maatregel Lantmeetersweg

De overgang van de Westerring naar de wijk wordt beveiligd met een 'poorteffect' zodat het duidelijker wordt dat men hier een woongebied inrijdt.

OW4 Filter gemotoriseerd verkeer Holenteerstraat PROEF

Aan het T-kruispunt met de Bemdekensstraat komt een verkeersfilter. Dit om sluipverkeer dat de Hengelhoefstraat en Evence Coppéelaan ontwijkt, te weren.

OW5 Filter gemotoriseerd verkeer Bemdekensstraat PROEF

De Bemdekensstraat wordt aan de in-/uitrit met Hengelhoefstraat geknipt voor gemotoriseerd verkeer. Dit omwille van de slechte zichtbaarheid (op het fietspad) bij het uitrijden enerzijds en omdat de Bemdekensstraat te smal is voor doorgaand autoverkeer anderzijds.

OW6 Invoeren woonerf Postwinnigstraat

De huidige inrichting van de Postwinnigstraat leent zich al tot een woonerf, op maat van de voetganger. Het statuut woonerf betekent dat er enkel geparkeerd mag worden in de afgebakende parkeervakken en dat het snelheidsregime verlaagt naar 20 km/u.

OW7 Snelheidsremmende maatregel Jonkersblook

Na meldingen van te snel rijdend verkeer wordt er een wegversmalling met rijbaankussen voorzien. De exacte locatie wordt nog nader bepaald, rekening houdend met inritten.

OW8 Parking Oude Tuinwijk gesloten houden

Voorlopig blijft de parking gesloten. Mocht de parkeerdruk alsnog te hoog worden door wandelaars of MineWine, kan er eventueel worden overwogen om de parking terug open te stellen.

OW9 Snelheidsremmende maatregel Gierensstraat

Na meldingen van te snel rijdend verkeer wordt er een wegversmalling met rijbaankussen voorzien. De exacte locatie wordt nog nader bepaald, rekening houdend met inritten.

OW10 Snelheidsremmende maatregel Bleuskensstraat

Na meldingen van te snel rijdend verkeer wordt er een wegversmalling met rijbaankussen voorzien. De exacte locatie wordt nog nader bepaald, rekening houdend met inritten.

OW11 Filter gemotoriseerd verkeer Koerweg PROEF

De Koerweg wordt gebruikt als sluipweg tussen de Evence Coppéelaan en de Vennestraat. Daarom wordt een verkeersfilter geplaatst tussen de Gierensstraat en Willemshofweg.

OW12 Filter gemotoriseerd verkeer Haagsteeg (verder onderzoek)

Vanwege een gebrek aan gegevens zal de implementatie van deze filter voor gemotoriseerd verkeer voorlopig niet plaatsvinden. Met Telraam willen we de nodige data verzamelen. Op basis van deze gegevens kunnen er vervolgstappen worden ondernomen.