Maatregelen Genk-West

Het participatietraject in cijfers

De stad hecht veel waarde aan jullie mening, dus richtten we dit burgerparticipatieproject op. Naast onze eigen voorstellen, kregen we ook tal van voorstellen vanuit de burgers binnen.

Elk voorstel werd met de nodige aandacht behandeld en getoetst aan drie peilers: verkeersveiligheid, woonkwaliteit en ruimte voor duurzamere verplaatsingen. Vervolgens werden de geschikte voorstellen opgenomen in het finale verkeersplan en uitgevoerd.

De voorstellen

  • 22 voorstellen vanuit Stad Genk
  • 238 nieuwe voorstellen van burgers via het online platform en de participatiemomenten

Het uiteindelijke resultaat is een verkeersplan waar 44 aanpassingen een oplossing bieden voor de uitdagingen van Genk-West.

Overzicht van de maatregelen in Genk-West

Algemene kaart

Op deze kaart staan alle 44 aanpassingen aangeduid die een oplossing bieden voor de uitdagingen van Genk-West. De aanpassingen worden verderop toegelicht per wijk.

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)