Winterslag 1

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

W1 Een veilige fietsoversteek op het kruispunt van de Noordlaan x Hoefstadstraat.

Deze oversteek wordt beveiligd met een snelheidsremmende maatregel. Dit behoort tot het dossier fietspaden Noordlaan (zie S1 Winterslag 2&4).

W2 De zichtbaarheid van de afrit aan het Hollands complex van de Westerring x Nieuwe Kuilenweg verbeteren.

Samen met Agentschap Wegen en Verkeer is besloten om de oversteken aan de op- en afritten aan te duiden met rode stroken.

W3 Snelheidsremmende maatregel Hoefstadstraat

Aan de afrit van de Westerring wordt een snelheidsremmende inrichting voorzien. Verdere maatregelen die de snelheid in de straat dienen te verlagen, worden meegenomen in het projectdossier Hoefstadstraat.

W4 Snelheidsremmende maatregel Wildekastanje Laan

Na meldingen van te snel rijdend verkeer wordt er in de eerste plaats gekeken om middels sensibilisatie de snelheid tussen de rotonde en de Singlisstraat te verlagen. Indien nodig wordt overgegaan naar een snelheidsremmende inrichting.

W5 Filter gemotoriseerd verkeer Wildekastanje Laan PROEF

Ter hoogte van het kruispunt met de Hoefstadstraat wordt de doorsteek voor autoverkeer geknipt. Om het aantal conflicten met het fietsverkeer te doen verminderen. Daarnaast zal ook het parkeren op het plein beter georganiseerd worden.

Overige snelheidsremmende maatregelen

W6 Oostlaan | W7 - W9 Eikenlaan | W10 Hovenierslaan | W11 Sportlaan | W14 Vennestraat

Na vaststellingen (via meldingen of metingen) van te snel rijdend verkeer worden op deze straten wegversmallingen met rijbaankussen voorzien. De exacte locaties wordt nog nader bepaald, rekening houdend met inritten.

W12 Verduidelijking rondpunt Margarethalaan door middel van wegmarkeringen

De algemene voorrangsregel die er nu geldt – de voorrang van rechts – wordt verduidelijkt met markeringen: wie zich op het rondpunt begeeft, moet met andere woorden voorrang verlenen aan rechts, zijnde het verkeer dat het rondpunt wil oprijden.

W13 Kruispunt Vennestraat x Eikenlaan aanpassen

Om de onveiligheid op dit punt aan te pakken, wordt de lay-out van het kruispunt verkleind. De Vennestraat wordt bovendien een voorrangsweg tussen de Eikenlaan (inclusief het kruispunt zelf) en de Tennislaan (de Tennislaan blijft in de voorrang liggen).

W15 Filter gemotoriseerd verkeer Kortestraat PROEF

Door de slechte zichtbaarheid en het drukke verkeer wordt het oprijden van de Tennislaan vanuit de Kortestraat als onveilig ervaren. Bovendien wordt de wijk in en uit gereden door deze smalle woonstraat. In plaats daarvan dient de geëigende weg (Noordlaan) gebruikt te worden. De verkeersfilter zal de Kortestraat autoluw maken, wat beter past bij het autoluwe woongebied Voetbalhof.

W16 Oversteekplaats Noordlaan ter hoogte van 'supermarkt Basak'

Om de wijk een oversteekplaats te bieden naar supermarkt Basak, wordt een zebrapad aangebracht op de Noordlaan.