Boxbergheide

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

B1 Onderzoek m.b.t. het invoeren van een zone 30 binnen de bebouwde kom van Boxbergheide

Er wordt met behulp van Telraam nog verder onderzoek gedaan naar het invoeren van een zone 30 in de bebouwde kom, met uitzondering van de volgende ontsluitingswegen: Landwaartslaan, Boxbergstraat, Craenevenne. Op deze wegen blijft de maximumsnelheid 50 km/u.

B2 Fietssuggestiestroken Klotstraat aanbrengen binnen bebouwde kom

Om de ruimte van de fietser te verduidelijken worden op de Klotstraat binnen bebouwde kom fietssuggestiestroken aangebracht. Op de kruispunten blijft voorrang van rechts gelden.

B3 Het zebrapad aan de Berm/Landwaartslaan verleggen

Om de oversteekbeweging te vereenvoudigen, worden de bestaande zebrapaden vervangen door een nieuw zebrapad op de Landwaartslaan aan de zijde van de parking.

B4 Aanpassing aan de overgang van het fietspad naar de fietssuggestiestrook ter hoogte van het spoor

Op korte termijn wordt de overgang tussen fietspad en fietssuggestiestrook verduidelijkt met behulp van belijning. Op lange termijn zal de volledige spoorwegovergang worden aangepakt.

B5 Wegmarkeringen Landwaartslaan vernieuwen

Vervaagde wegmarkeringen worden opnieuw geschilderd.

B6 Filter gemotoriseerd verkeer Keistraat (verder onderzoek)

Er wordt voorlopig geen filter voor gemotoriseerd verkeer geïmplementeerd in de Keistraat. De situatie zal verder worden onderzocht met behulp van Telraam.

B7 Herinrichting van de wegen in het kader van rioleringswerken

Verderzetting van de volgende fases.

B8 Veilige fietsoversteek kruispunt Boxbergstraat x Oude-Zonhoverweg.

Fietsoversteek wordt meegenomen in de herinrichting in kader van de rioleringswerken.

B9 Fietsoversteekplaats Spoorstraat x Landwaartslaan

Om aan te duiden waar de fietsers kunnen oversteken, worden geleidingsmarkeringen aangebracht. De fietsoversteek ligt niet in de voorrang.

B10 Filter gemotoriseerd verkeer Kennipstraat PROEF

Om sluipverkeer dat de Kennipstraat als doorsteek neemt te weren, wordt er een verkeersfilter geplaatst. Autoverkeer dat geen bestemming heeft in de Kennipstraat dient de geëigende wegen te nemen, met name de Craenevenne en de Turfstraat.

B11 Snelheidsremmende maatregel Craennevenne

In plaats van een kortetermijnoplossing, streven we naar een volledige heraanleg van de weg. Het wegbeeld van de nieuwe herinrichting moet de gewenste snelheid over de volledige lengte afdwingen.

B12 Plaatsing van een spiegel ter hoogte van de fietstunnel De Vroente

Op de hoek van De Vroente en de Roerstraat wordt een spiegel geplaatst, zodat fietsers komende van de fietstunnel het verkeer beter kunnen anticiperen.

B13 Snelheidsremmende maatregel Hoekstraat

Na meldingen van te snel rijdend verkeer wordt er een wegversmalling met rijbaankussen voorzien. De exacte locatie wordt nog nader bepaald, rekening houdend met inritten.

B14 Fietsoversteekplaats Craenevenne x Landwaartslaan

Om aan te duiden waar de fietsers kunnen oversteken, worden geleidingsmarkeringen aangebracht. Zowel voor auto's als fietsers blijft de voorrang van rechts gelden.