Parkeerkaart voor personen met een handicap

Een blauwe kaart voor personen met een beperkte fysieke mobiliteit.

Met de kaart kan je parkeren op een voorbehouden plaats dicht bij de winkel of een andere faciliteit. Bovendien is zo'n voorbehouden plaats breder, waardoor mensen die moeilijk kunnen wandelen gemakkelijker kunnen uitstappen.

Parkeren op een voorbehouden parkeerplaats met een parkeerkaart is gratis. Wanneer je parkeert in een privéparking (met slagboom), moet je altijd betalen - ook als je een parkeerkaart hebt.

Opgelet: wil je gratis en onbeperkt parkeren in Genk met je parkeerkaart, dan moet je de nummerplaat van je wagen laten registreren bij de parkeerbalie van de stad. Zij controleren de parkings met scanwagens. Je kan maximaal twee nummerplaten doorgeven aan parkeerbalie van de stad.

Registreer je parkeerkaart online

Of maak een afspraak bij de parkeerbalie van de stad

Voor wie?

Genkenaren van wie de fysieke mobiliteit sterk beperkt is om medische redenen.

Voorwaarden

  • minstens 2 punten verminderde zelfredzaamheid scoren op het criterium verplaatsingsmogelijkheden
  • OF: een handicap van 80%, 12 punten of 50% onderste ledematen.

De verminderde zelfredzaamheid en handicap worden vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ).

Procedure

Ben je erg moeilijk te been? En kan je geen langere afstanden stappen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een parkeerkaart. Vraag in elk geval eerst bij je huisdokter of specialist na of je in aanmerking komt.

Je kan je aanvraag om een parkeerkaart indienen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid via het Sociaal Huis van de stad.

Bij een aanvraag om een parkeerkaart geef je de naam van de behandelende arts op. Later neemt de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid contact op met die arts om de nodige medische inlichtingen te verzamelen. Enkele weken later ontvang je een uitnodiging voor een controle in het medisch centrum in Hasselt. De controlearts van het medisch centrum stelt de graad van zorgbehoevendheid vast.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart van de aanvrager.

Opgelet: het is belangrijk dat je de naam van de behandelende arts van de aanvrager weet.