Premie voor nutsvoorzieningen

 

Het stadsbestuur van Genk geeft een premie nutsvoorzieningen van 100 euro aan Genkenaren die aan de voorwaarden voldoen.

Voor wie?

Genkenaren die aan de voorwaarden voldoen, kunnen de premie aanvragen in het Sociaal Huis van de stad.

Voorwaarden

Categorie 1:

  • ofwel minstens twee kinderen ten laste hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet;
  • ofwel een brug-, rust- of overlevingspensioen hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet;
  • ofwel een bewijs van invaliditeit van minstens 66% (of 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de 3 pijlers bijkomende kinderbijslag) hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet.

Bovendien mag het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan 25.630,67 euro. Per bijkomende inwonende persoon mag daar 4.744,94 euro worden bijgeteld.

Er wordt rekening gehouden met het inkomen van álle personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag gebeurt. 

Categorie 2:

  • minstens drie kinderen ten laste hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet.

Bovendien mag het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan 40.623,40 euro. Dat bedrag kan niet worden verhoogd aan de hand van bijkomende personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van álle personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag gebeurt.

Procedure

Je kan de aanvraag elk jaar indienen van begin mei tot midden december. Dat kan zowel persoonlijk in het Sociaal Huis van de stad als via de knop onderaan deze pagina.

Wat meebrengen

  • Het aanslagbiljet (geen voorstel) van de personenbelasting (aanslagjaar 2023 of 2024 - inkomsten 2022 of 2023) van alle personen die op 1 januari 2024 op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en ouder zijn dan 18 jaar. Opgelet: een pensioenfiche is geen aanslagbiljet!
  • bankrekeningnummer
  • Schoolbewijs voor kinderen ten laste vanaf 18 jaar (indien van toepassing).
  • attest van werkloosheid met bedrijfstoeslag of brugpensioen van de RVA of de vakbond (indien van toepassing).
  • attest van officiële erkenning als persoon met een handicap (indien van toepassing).

Vanaf 1/05/2024

Vraag online aan