André Dumontlaan fase 1

Het stadsbestuur gaat het bestemmingsplan André Dumontlaan herzien. Het wil meer flexibiliteit in de bouwmogelijkheden en meer rekening houden met de huidige eigendomsstructuur. Bijkomend zal ook het natuurreservaat van de Stiemervallei meer ruimte krijgen. Het schepencollege heeft de startnota met de motivatie, de visie en de uitgangspunten van dit RUP goedgekeurd.

Raadpleeg de start- en procesnota

van 17 april tot en met 15 juni 2023:

Op woensdag 26 april 2023 is er een infomarkt in de StiemerHUB. Hier krijg je een woordje uitleg over de plannen, van 19 tot 21 uur.
StiemerHUB, André Dumontlaan 16

Opmerkingen of suggesties?

Bezorg ze schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, tot en met 15 juni 2023. Dat kan via aangetekende brief (adres: Stadsplein 1) of tegen ontvangstbewijs in het stadhuis; of via mail naar ruimtelijke.planning@genk.be.

Documenten

Hieronder vind je documenten die betrekking hebben op het bestaande RUP, en op de herziening.