Sint-Martinusplein

Het Sint Martinusplein vormt de verbinding tussen het Stadsplein en de Grote Markt. Op dit plein staan handel en horeca centraal. Ook de markt en Genkse evenementen krijgen hier hun plaats.

De huidige bomen op het Sint-Martinusplein blijven behouden. In de toekomst zullen ze in een ontharde ondergrond staan en omgeven worden door groen. Deze groenzones verbeelden de aanwezigheid van de hier in de ondergrond aanwezige Dorpsbeek.

De groenzones worden plekken waar het regenwater naartoe kan stromen en waar water kan infiltreren in de ondergrond.

De bereikbaarheid van de handels- en horecazaken blijft ook binnen het nieuwe ontwerp gegarandeerd door de aanwezigheid van royale voetgangerszones en dito doorsteken. In de centrale zone, en dus omgeven door het groen, wordt er ook in ruimte voorzien voor horeca-terrassen.

Het kunstwerk dat zich momenteel op het Stadsplein bevindt, ‘La colonna di Genk’, verhuist naar de hoek Sint-Martinusplein – Grote Markt.

Op vraag van de deelnemers uit de participatiemomenten worden hier voorzien:

  • goede en voldoende brede verbindingen en doorsteken door het groen, zodat handels- en horecazaken vlot bereikbaar blijven en horecaterrassen kunne worden ingericht
  • 'weggewerkte noodtrap' naar de ondergrondse parking. De vluchttrap die vertrekt vanuit de parkeerkelder blijft behouden maar de impact ervan in de straat wordt beperkt. Zo zullen de trappen die leiden naar de parkeerkelder niet langer publiek toegankelijk zijn maar enkel gebruikt kunnen worden in noodsituaties

Timing

De voorbereidende werken op het Sint-Martinusplein (aanpassing nutsleidingen + werkzaamheden noodtrap) zullen starten op vrijdag 9 september ’24. In de december-maand zullen er geen werkzaamheden zijn. Om dan vervolgens na de eindejaarsperiode, op 15 januari ’25, de grote heraanlegwerkzaamheden aan te vatten. Streefdatum voor de afronding van deze fase, de heraanleg van het Sint-Martinusplein, is mei 2025.