Stedelijk Meldpunt Onderwijs

Met het Stedelijk Meldpunt Onderwijs bundelen verschillende partners in Genk hun krachten om elke leerling aan boord te houden.

We willen pro-actief drempels wegwerken die de afstand naar onderwijs en opleiding vergroten.

De meldpunttrajecten zijn een extra ondersteuning voor de leerling en alle opvoedingsverantwoordelijken. We vervangen het aanbod van de school niet en kunnen samen met alle betrokkenen op weg gaan.

Wanneer aanmelden?

Je bent bezorgd over:

  •  Het welbevinden van de leerling?
  •  Het gedrag van de leerling?
  •  De motivatie en interesse in school?
  •  Afwezigheden op school?
  •  Vroegtijdige schooluitval zonder diploma?

Hoe aanmelden?

Pols allereerst bij de leerling of die een traject ziet zitten. Zo garanderen we een krachtige start van het traject. Stem af met het CLB en betrek de ouders. Verstuur dan een ingevuld aanmeldingsformulier (zie onderaan de pagina) naar meldpuntso@genk.be.
Of neem telefonisch contact op met Rebecca Lowie, casemanager, op 0471/77 45 14 voor meer informatie.

En dan?

We nemen zo snel mogelijk contact op en kijken samen met de school, het CLB, de leerling en de ouders naar wat we kunnen betekenen. Hierbij streven we ernaar om binnen 5 werkdagen een eerste contact te leggen.

Hoe gaan we te werk?

We spelen kort op de bal en streven naar een snelle respons. We werken outreachend en met oog voor jongeren én hun context: dit betekent dat we met alle opvoedingsverantwoordelijken aan de slag kunnen gaan. Transparantie en aanwezigheid zijn onze sleutelwoorden.

Wie zijn we?

Voor organisaties als Beestig Wijs, Nieuwe Kansen Geven, Groene Zorg,… gebeurt de aanmelding via het CLB. Meer info: CLB Beslisboom