Stiemerlab

Achtergrond
Het rioleringsstelsel en de toenemende stadsuitbreiding in Genk hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit (vervuiling, algenvorming) en biodiversiteit van de Stiemerbeek en Stiemerbeekvallei.

Het citizen science (of burgerwetenschappelijk) project ‘Stiemerlab’ vertrekt vanuit het startpunt dat Genkse burgers, omwonenden en lokale organisaties actief kunnen bijdragen om de problematiek van de waterkwaliteit in kaart te brengen, en aan te pakken.

Burgers actief betrekken
Het project wil burgers actief betrekken, onder meer door hen te trainen als burgerwetenschappers om met behulp van sensoren data te verzamelen over de waterkwaliteit in de Stiemerbeek. Daarnaast kunnen burgers ook participeren in het in kaart brengen van de biologische waterkwaliteit via het nemen van waterstalen op verschillende locaties in de Stiemervallei.

De bekomen resultaten worden vervolgens gevisualiseerd op een toegankelijke manier naar een breed publiek in de publieke ruimte en op een open online platform. Het doel van dit project is enerzijds om de waterkwaliteit van de Stiemerbeek over een lange periode op te volgen en anderzijds inzicht te krijgen in het herstellende karakter van de beek na overstorten uit de riolen.

I.s.m. LUCA School of Arts, VITO, Centrum voor Milieukunde — Uhasselt, Stad Genk, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met steun van de Vlaamse Overheid

Meer info www.stiemerlab.be

 Stiemerdeal

Het Stiemerlab draagt bij aan de ontwikkeling van de Stiemervallei door het betrekken van mensen op de Stiemervallei, het tot leven brengen van de vallei door middel van activiteiten en uiteraard door de de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van het water in de beek. Voor de betrokken kennisinstellingen is dit een interessant onderzoek om aan mee te werken.