Gratis taxicheques

Genkenaren die rolstoelgebonden zijn of met een visus van minder dan 5/10 aan het beste oog komen in aanmerking voor gratis taxicheques. Die kan je gebruiken voor aangepast vervoer door zeven Genkse taxibedrijven. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je elk jaar recht op 40 taxicheques van 5 euro per stuk, ter waarde van 200 euro in het totaal. Wie in een Genks woonzorgcentrum is gedomicilieerd en rolstoelgebonden is, hoeft niet langer een attest van FOD Sociale Zekerheid voor te leggen; een bewijs van de dokter volstaat.

Voor wie?

Genkenaren die afhankelijk zijn van een rolstoel of een visus hebben van 5/10 aan het beste oog en aan de voorwaarden voldoen.

Wie zelf niet kan komen mag ook een vertegenwoordiger in zijn plaats sturen om de cheques af te halen. Je kan de cheques gebruiken bij zeven taxibedrijven voor aangepast vervoer. 

Voorwaarden

 • je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 50% blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen;
 • EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

OF:

 • je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 80% invaliditeit;
 • EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

OF:

 • je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid of Vlaamse overheid van verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten;
 • EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

OF:

 • je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je recht hebt op bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten scoort in pijler 1;
 • EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat je rolstoelgebonden bent.

OF:

 • je hebt een attest van een oogarts waaruit een visus van je beste oog blijkt van minder dan 5/10.

OPGELET! Sinds 1 januari 2024 hoeven rechthebbenden die in een woonzorgcentrum zijn gedomicilieerd en rolstoelgebonden zijn geen attest meer voor te leggen van de FOD Sociale Zekerheid. Hier volstaat een attest van de geneesheer.

Procedure

Je kan de taxicheques afhalen in het Sociaal Huis van de stad.

Bij je aanvraag krijg je ook een taxipas met je foto. De cheques kan je alleen gebruiken in combinatie met die pas. 

Wat meebrengen

Voor wie rolstoelgebonden is:

 • de identiteitskaart van de aanvrager;
 • een attest van de FOD Sociale Zekerheid of Vlaamse overheid (vanaf 1 januari 2024 niet verplicht voor rechthebbenden die in een woonzorgcentrum zijn gedomicilieerd);
 • een attest van de geneesheer waaruit blijkt dat de aanvrager rolstoelgebonden is;
 • een recente pasfoto van de aanvrager.

Voor wie een verminderde visus heeft:

 • een attest van de oogarts (visus van minder dan 5/10 aan het beste oog);
 • de identiteitskaart van de aanvrager;
 • een recente pasfoto van de aanvrager.

Opgelet: als je de cheques vorig jaar ook aanvroeg, hoef je enkel de taxipas en de identiteitskaart van de aanvrager mee te brengen.

Meer info

Je kan de taxicheques bij deze taxibedrijven gebruiken: