Opleidings- en tewerkstellingsprojecten

Het doel van deze projecten is om werkzoekenden via een korte opleiding op het vlak van vakkennis en meer algemene arbeidsmarktvaardigheden met een job in verschillende sectoren zoals de poets-, groen-, bouw-, logistieke, horeca … sector te matchen.

Zo investeerden we in een samenwerking met In-Z, Donkergroen, PlastiQ en Sodexo (Toermalien).

Deze projecten worden gerealiseerd door de job accountmanager. Werkgevers die interesse hebben om samen met stad Genk een specifiek opleidings-/tewerkstellingsproject op te zetten voor Genkse werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen een subsidieaanvraag indienen bij het PWAfonds.