Werelddag van Verzet tegen Armoede: 17/10

17 oktober is de dag waarop in de hele wereld armoede extra onder de aandacht wordt gebracht. Ook heel wat Genkse medioren en senioren hebben het financieel moeilijk, waardoor ze veel minder kunnen genieten van wat voor anderen vanzelfsprekend is. Deelnemen aan culturele activiteiten is daar een voorbeeld van. Wij spraken met Petra Ibrahim-Johns en Patricia Bergauer die als bezoekers en vrijwilligers bij vzw De Sfeer een goede kijk hebben op de problematiek.

 

“Mensen met de verhoogde tegemoetkoming (VT) kunnen naar De Sfeer komen met hun klever van het ziekenfonds om hun korting aan te vragen”, leert sociaal assistente Heidi Lowie van De Sfeer. “Wel jammer dat mensen voor bepaalde inschrijvingen, zoals in de kunstacademie, eerst de volle pot moeten betalen en daarna hun korting aanvragen”, vervolgt ze. Bij heel wat andere cultuuruitstappen wordt de korting wel meteen aan de kassa verrekend.

Nemen jullie zelf deel aan het Genkse cultuuraanbod?

Petra: Ik heb kunstacademie gevolgd. En meegewerkt aan de tentoonstelling ‘40/20, Genkenaren kiezen kunst’ op C-mine. Je mag zeggen dat ik een hart voor kunst heb.

Patricia: Ook ik volgde kunstacademie en ben actief geweest bij het Regenboogkoor. Vroeger bezocht ik graag toneelvoorstellingen en hielp geregeld achter de schermen. Nu ben ik onder anderen met Petra actief betrokken bij de voorbereiding van een nieuw toneelstuk in De Sfeer.

Heel wat Genkenaren in armoede en anderen laten het cultuuraanbod links liggen. Hoe komt dat?

Heidi: Allereerst: het VT-statuut is zeker een hulp voor mensen die het financieel niet gemakkelijk hebben. In Genk valt het op hoeveel goede inspanningen worden gedaan om kortingen aan te bieden voor mensen met het VT-statuut. Aan de financiële drempels wordt zeker veel aandacht besteed.

Patricia: Toch is de toegang tot een culturele activiteit meer dan een kwestie van een goedkoper inkomkaartje. Denk maar aan de kosten voor de kapper, een mooie outfit en vervoer naar huis na de voorstelling. Mensen in armoede worstelen dikwijls met de vraag of een bepaalde voorstelling wel iets voor hen is. En of ze alles wel zullen begrijpen.

Heidi: Bovendien staat je hoofd ook niet altijd naar culturele voorstellingen als je met zo veel andere moeilijkheden wordt geconfronteerd. Maar voor sommigen kan het zeker leuk zijn eens drie uurtjes aan de dagelijkse beslommeringen te ontsnappen en iets leuks te doen.

Petra: Veel mensen in armoede zijn ook bang om uit de toon te vallen.

Heidi: Terwijl dat dikwijls helemaal niet gebeurt. Dikwijls is die angst om er niet bij te horen een gevolg van een laag zelfbeeld.

Wat raden jullie mensen in armoede aan die weinig buiten komen?

Petra: Als je niet graag dingen alleen doet, trek er dan op uit in groep. Alleen loop je al sneller in de kijker en merk je dat erover je gepraat wordt als ‘die persoon die daar in zijn eentje aan een tafel zit’. Dat is niet leuk.

Heidi: Dankzij het VT-statuut gaan heel wat deuren voor mensen in armoede open, waardoor ze toch eens een cultuuruitstapje kunnen maken. Hoewel de stad heel wat activiteiten aan verminderd tarief aanbiedt, lopen nog te veel mensen het statuut mis. Eigenlijk zou die toekenning via de ziekenkas automatisch moeten kunnen.

Patricia: En een bezoek aan De Sfeer is altijd leuk. Bovendien praten de bezoekers hier veel met elkaar. Je vangt altijd weer een tip op om de kortingen waar je recht op hebt aan te vragen.

Werkt De Sfeer ook samen met C-mine voor een aanbod op maat?

Heidi: We hebben een jaar met bezoekers van De Sfeer op een laagdrempelige manier deelgenomen aan activiteiten op C-mine. We mochten zelfs achter de schermen het gesprek aangaan met de organisatoren en kregen een voorbespreking. Dat hielp sommigen op weg naar een beter begrip van de voorstelling.

Patricia: Toch zou het goed zijn dat mensen in armoede meer worden betrokken bij de planning van cultuuractiviteiten.

Heidi: Het aanbod hoeft daarvoor niet erg te veranderen. Overal waar we vanuit De Sfeer enkele mensen mogen afvaardigen, ontstaat een nieuwe groepsdynamiek die oog heeft voor diversiteit en mensen in armoede.

Breng eens een bezoek aan De Sfeer voor een ontspannen babbel.

Zeker ook een aanrader voor wie niet in armoede leeft.

De Sfeer

Grotestraat 32

089 24 35 03

www.desfeergenk.be