Zitdag Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Personen met een Handicap

De FOD Sociale Zekerheid behandelt alle dossiers van mensen die een aanvraag hebben gedaan voor een erkenning als persoon met een handicap.

Heb je specifieke vragen over jouw dossier, dan kan je deze zitdag bezoeken.

Voor wie?

Personen die een aanvraag hebben ingediend om te worden erkend als persoon met een handicap. Ook wie een aanvraag overweegt, kan voor meer informatie bij de zitdag terecht.

Procedure

De zitdag vindt elke tweede en vierde maandag van de maand plaats van 9 tot 11 uur op het balieplein van het stadhuis.

Je hoeft geen afspraak te maken voor deze zitdag.

zomerregeling (juli en augustus 2023)

er is geen zitdag op 26/06/2023, 14/08/2023 en 28/08/2023

enkel zitdag op 24/07/2023

Meer info

Met al je vragen over je dossier kan je terecht op het nummer 0800 987 99.