Zitdag Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Personen met een Handicap

De FOD Sociale Zekerheid behandelt alle dossiers van mensen die een aanvraag hebben gedaan voor een erkenning als persoon met een handicap.

Heb je specifieke vragen over jouw dossier, dan kan je deze zitdag bezoeken.

Voor wie?

Personen die een aanvraag hebben ingediend om te worden erkend als persoon met een handicap. Ook wie een aanvraag overweegt, kan voor meer informatie bij de zitdag terecht.

Procedure

De zitdag vindt elke tweede maandag van de maand plaats van 9 tot 11 uur op het balieplein van het stadhuis. 

Je kan de zitdag enkel bezoeken na afspraak op 02 528 68 45 of of els.boes@minsoc.fed.be

 

Opgelet: zitdag in mei is uitzonderlijk niet op de 2de maandag nl. 09/05 maar wel op 23/05

Meer info

Met al je vragen over je dossier kan je terecht op het nummer 0800 987 99.