Fietsen naar school

Voor stad Genk is een veilige schoolomgeving erg belangrijk. Samen met de Genkse scholen werken we aan een efficiënt én veilig (fiets)beleid. Gedurende het jaar organiseren/ondersteunen we verschillende acties zoals het gamificationproject High Five, de Strapdag, fietsexamens, fietscontroles en verkeersparken. We begeleiden ook scholen op maat, op vlak van educatie, infrastructuur, informatie en sensibilisatie. Zo werken we samen aan veilige en duurzame schoolomgevingen.

Gamificationproject High Five

Stad Genk en basisschool De Schom in Termien lanceerden het fietsproject 'High Five'. Kinderen die van en naar school fietsen, krijgen virtuele munten, die ze kunnen inruilen voor echte prijzen.

Fietsen is gezond. Minder drukte en minder uitlaatgassen zorgen ook voor een gezondere en veiligere schoolomgeving. Met het High Five project kunnen we voor het eerst objectief registreren welke kinderen wanneer met de fiets naar school komen.

Stad Genk werkt voor dit project samen met technologiebedrijf Aptus. Elk kind krijgt een tag aan zijn of haar fiets. Die tag registreert met behulp van radiogolven wanneer je de fietsenstalling binnen fietst. Per registratie krijgt de leerling tien virtuele munten. Een online platform verzamelt de munten en bevat leuke spelletjes waarmee je je virtuele muntensaldo verder kan aandikken. Uiteindelijk kan je het inruilen voor zwembeurten, filmtickets enzovoorts.

De actie loopt tot de kerstvakantie. Als het proefproject succesvol is, wordt het mogelijk uitgebreid naar andere scholen.

Meer info: website high five Genk

Strapdag

Noteer alvast in je agenda: Voor het schooljaar 2021-2022 gaat de de Strapdag door op vrijdag 17 september. 

Dag waarop scholen, ouders en kinderen aangespoord worden om zich te voet (stappend) of per fiets (trappend) te verplaatsen, op een duurzame en veilige manier. Ieder jaar vindt deze dag in september plaats.

De Strapdag is een campagne van het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw), een organisatie die sinds 2005 ijvert voor kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. Het Octopusplan begeleidt op dit moment al heel wat gemeenten in het proces om tot een ideale schoolomgeving te komen.

De doelstelling is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is. Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving. De campagne is een vast onderdeel van de ‘Week van de Mobiliteit’ die jaarlijks plaatsvindt van 16 tot en met 22 september.

In Genk deden afgelopen schooljaar zeven scholen mee aan de Strapdag. Om deze scholen extra te helpen om zoveel mogelijk leerlingen al strappend naar school te krijgen, hebben we vanuit dienst Mobiliteit extra prijzen gegeven in de vorm van een tombola. De prijzen per school waren: 30 zwemtickets SportinGenk, 10 cinematickets en 10 Genkerbonnen (twv 10 euro). De scholen hebben deze prijzen verdeeld onder de strappende leerlingen.

Mevrouw Billen (van Basisschool Sterrenrijk) was alvast enthousiast over onze extra steun: ‘Heel hartelijk dank vanwege de directie, de leerkrachten en de leerlingen van basisschool 'Sterrenrijk' voor de mooie prijzen geschonken ter gelegenheid van de STRAPDAG op 18 september 2020. Mede door jullie was dit een onvergetelijke dag.’

Ieder jaar willen we de leerlingen van de deelnemende scholen extra belonen met prijzen.

Fietsexamens

Stad Genk biedt ook al verschillende jaren een fietsexamen aan voor kinderen uit de laatste jaren van de lagere school. Hierbij krijgen ze eerst tips en tricks aangeleerd waarna ze op de openbare weg een parcours afleggen en zo tonen ze dat ze klaar zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Kinderfietsen en helmen hiervoor kunnen opgehaald worden bij het fietspunt.

Fietscontroles

Elk schooljaar in september worden de fietsen in de scholen gecontroleerd door medewerkers van het fietspunt.

Verkeerspark en behendigheidsparcours

Elk jaar in februari ontvangen Genkse basisscholen een mail van fietspunt met de uitnodiging om hiervoor in te schrijven. De uitvoering hiervan vindt plaats in de maanden april, mei, juni en september.