Fietsen naar school

Voor stad Genk is een veilige schoolomgeving erg belangrijk. Samen met de Genkse scholen werken we aan een efficiënt én veilig (fiets)beleid. Gedurende het jaar organiseren/ondersteunen we verschillende acties zoals het gamificationproject, de Strapdag, fietsexamens, fietscontroles en verkeersparken. We begeleiden ook scholen op maat, op vlak van educatie, infrastructuur, informatie en sensibilisatie. Zo werken we samen aan veilige en duurzame schoolomgevingen.

Gamificationproject

Het fietsbeloningsproject “Buck-e” is een systeem dat fietsers en wandelaars beloont. Een scanner aan de poort registreert de data van de sensor die aan de fiets of rugzak bevestigd is. Op basis van die gegevens ontvangen scholieren virtuele stadsmunten. Deze bucks kunnen ze omruilen bij een lokale handelaar, in de bib, in het zwembad of elders. Met een app kunnen de kinderen hun data en hun verdiende munten opvolgen en met een kredietkaart kunnen ze de munten uitgeven.

Voor de uitvoering van het project werkt de stad samen met het bedrijf Fairville.

Binnenkort starten we op de eerste 10 scholen in Genk.

Strapdag

Dag waarop scholen, ouders en kinderen aangespoord worden om zich te voet (stappend) of per fiets (trappend) te verplaatsen, op een duurzame en veilige manier. Ieder jaar vindt deze dag in september plaats.

De Strapdag is een campagne van het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw), een organisatie die sinds 2005 ijvert voor kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. Het Octopusplan begeleidt op dit moment al heel wat gemeenten in het proces om tot een ideale schoolomgeving te komen.

De campagne is een vast onderdeel van de ‘Week van de Mobiliteit’ die jaarlijks plaatsvindt van 16 tot en met 22 september.

In Genk deden afgelopen schooljaar dertien scholen mee aan de Strapdag. Om deze scholen extra te helpen om zoveel mogelijk leerlingen al strappend naar school te krijgen, hebben we vanuit dienst Mobiliteit extra prijzen gegeven in de vorm van een tombola. De prijzen per school waren: 30 zwemtickets SportinGenk, 10 cinematickets en 10 Genkerbonnen (twv 10 euro). De scholen hebben deze prijzen verdeeld onder de strappende leerlingen.

Ieder jaar willen we de leerlingen van de deelnemende scholen extra belonen met prijzen.

Fietsexamens

Stad Genk biedt ook al verschillende jaren een fietsexamen aan voor kinderen uit de laatste jaren van de lagere school. Hierbij krijgen ze eerst tips en tricks aangeleerd waarna ze op de openbare weg een parcours afleggen en zo tonen ze dat ze klaar zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Kinderfietsen en helmen hiervoor kunnen opgehaald worden bij het fietspunt.

Fietscontroles

Elk schooljaar in september worden de fietsen in de scholen gecontroleerd door medewerkers van het fietspunt.

Verkeerspark en behendigheidsparcours

Elk jaar in februari ontvangen Genkse basisscholen een mail van fietspunt met de uitnodiging om hiervoor in te schrijven. De uitvoering hiervan vindt plaats in de maanden april, mei, juni en september.

Premie Omgevingsaanlegwerken Scholen

De stad heeft een subsidiereglement uitgewerkt om Genkse scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van omgevingsaanlegwerken.

Deze ondersteuning kan, afhankelijk van de situatie, in verschillende vormen worden gegeven: ofwel door het uitvoeren van werken ofwel door een financiële toelage.

Meer uitleg over de premie en het reglement.