Fietsen naar school

Voor stad Genk is een veilige schoolomgeving erg belangrijk. Samen met de Genkse scholen werken we aan een efficiënt én veilig (fiets)beleid. Gedurende het jaar organiseren/ondersteunen we verschillende acties (zie onderstaande lijst). We begeleiden ook scholen op maat, op vlak van educatie, infrastructuur, informatie en sensibilisatie. Zo werken we samen aan veilige en duurzame schoolomgevingen.

IMPACT (Integraal mobiliteitspact)

Samen met alle stakeholders betrokken bij de schoolwerking bepalen we de uitdagingen die de school heeft op mobiliteitsgebied. Vanuit deze uitdagingen zoeken we samen naar oplossingen vanuit het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privé-vervoer).

De partners nemen elk specifieke taken en engagementen op zich, volgens hun eigen mogelijkheden, middelen en capaciteiten.

De bedoeling is:

  • De verkeersveiligheid op schoolroutes en in schoolomgevingen verhogen
  • De verkeersleefbaarheid in schoolomgevingen verbeteren
  • Meer milieuvriendelijke verplaatsingen naar school realiseren
  • Het gebruik van de wagen voor woon-schoolverkeer ontraden

Schoolstraat

Een schoolstraat zorgt voor een veilige en kindvriendelijke situatie aan de schoolpoort met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De straat wordt aan het begin en einde van de schooldag gedurende de schoolstraaturen afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. De openbare weg is dan voorbehouden aan voetgangers en fietsers.

Wie heeft wel toegang tot de schoolstraat?
  • Bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van een vergunning;
  • Prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;

De stad Genk kan als wegbeheerder vergunningen verlenen om de schoolstraat te betreden tijdens de uren dat de straat gesloten is.

Gamificationproject Buck-e

Het fietsbeloningsproject “Buck-e” is een systeem dat fietsers en wandelaars van het 5de en 6de leerjaar van de lagere school beloont. Een scanner aan de poort registreert de data van de sensor die aan de fiets of rugzak bevestigd is. Op basis van die gegevens ontvangen scholieren virtuele stadsmunten. Deze bucks kunnen ze momenteel omruilen bij de lokale fietshandelaars, in het SportinGenk Park en in Kattevennen. Met een app kunnen de kinderen hun data en hun verdiende munten opvolgen en met een kredietkaart kunnen ze de munten uitgeven.

Sinds midden november 2022 zijn we voor twee schooljaren gestart op de eerste 10 scholen (Driehoeven, Sint-Albertus, Sint-Michiel, Mickey Mouse - de Padvinder, Het Kompas, Sterrenrijk, Stippe Stap, de Bret, 't Schoolke Oud-Waterschei en Broederschool). Na deze twee schooljaren gaan we het systeem op de andere 10 scholen uitrollen.

Voor de uitvoering van het project werkt de stad samen met het bedrijf Fairville.

Strapdag

Dag waarop scholen, ouders en kinderen aangespoord worden om zich te voet (stappend) of per fiets (trappend) te verplaatsen, op een duurzame en veilige manier. Ieder jaar vindt deze dag in september plaats.

De Strapdag is een campagne van het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw), een organisatie die sinds 2005 ijvert voor kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. Het Octopusplan begeleidt op dit moment al heel wat gemeenten in het proces om tot een ideale schoolomgeving te komen.

De campagne is een vast onderdeel van de ‘Week van de Mobiliteit’ die jaarlijks plaatsvindt van 16 tot en met 22 september.

Ieder jaar wil stad Genk de leerlingen van de deelnemende scholen extra belonen met prijzen.

Fietsexamen

Stad Genk en politie CARMA bieden al verschillende jaren een fietsexamen aan voor kinderen uit het zesde jaar van de lagere school. Eerst krijgen ze tips en tricks aangeleerd waarna ze op de openbare weg een parcours afleggen en zo tonen ze dat ze klaar zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Zie fietsexamen

Fietscontroles

Elk schooljaar in september worden de fietsen in de scholen gecontroleerd door medewerkers van het fietspunt.

Verkeerspark en behendigheidsparcours

Opgelet: Aangezien het verkeerspark en behendigheidsparcours al enkele jaren oud zijn en niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen, is de stad genoodzaakt om dit aanbod tijdelijk niet meer te voorzien.
Dienst mobiliteit is intern aan het onderzoeken hoe het verkeerspark en behendigheidsparcours in de toekomst aangeboden kan worden. De dienst wil op zoek gaan naar betere en duurzamere materialen, zodat er een degelijker aanbod kan voorzien worden op gebied van fietsvaardigheid.
Graag wil de stad weten wat jullie ervaring met het verkeerspark of behendigheidsparcours was en hoe jullie dit aanbod in toekomst zien. Jullie opmerkingen, ideeën en/of suggesties kunnen doorgestuurd worden naar bram.martens@genk.be.

Premie Omgevingsaanlegwerken Scholen

De stad heeft een subsidiereglement uitgewerkt om Genkse scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van omgevingsaanlegwerken.

Deze ondersteuning kan, afhankelijk van de situatie, in verschillende vormen worden gegeven: ofwel door het uitvoeren van werken ofwel door een financiële toelage.

Meer uitleg over de premie en het reglement.