Fietsen naar school

Voor stad Genk is een veilige schoolomgeving erg belangrijk. Samen met de Genkse scholen werken we aan een efficiënt én veilig (fiets)beleid. Gedurende het jaar organiseren/ondersteunen we verschillende acties zoals fietsexamens, fietscontroles en verkeersparken. We begeleiden ook scholen op maat op vlak educatie, infrastructuur, informatie en sensibilisatie. Zo werken we samen aan veilige en duurzame schoolomgevingen.

Fietsexamens

Stad Genk biedt ook al verschillende jaren een fietsexamen aan voor kinderen uit de laatste jaren van de lagere school. Hierbij krijgen ze eerst tips en tricks aangeleerd waarna ze op de openbare weg een parcours afleggen en zo tonen zo dat ze klaar zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Kinderfietsen en helmen hiervoor kunnen opgehaald worden bij het fietspunt.

Fietscontroles

Elk schooljaar in september worden de fietsen in de scholen gecontroleerd door medewerkers van het fietspunt.

Verkeerspark en behendigheidsparcours

Elk jaar in februari ontvangen Genkse basisscholen een mail van fietspunt met de uitnodiging om hiervoor in te schrijven. De uitvoering hiervan vindt plaats in de maanden april, mei, juni en september.