Kolderbos

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

K1 Verbeteren van signalisatie zone 30

Tijdens de participatiemomenten werd duidelijk dat de zone 30 niet altijd even duidelijk was voor weggebruikers. Om dit aan te pakken, zullen de betrokken diensten elke ingang van de zone controleren en indien nodig corrigerende maatregelen treffen.

K2 Snelheidsremmende maatregel Keinkesstraat

De snelheidsremmer wordt geplaatst om de gewenste snelheidsbeperking in de wijk structureel af te dwingen, met name in de schoolomgeving waar dit van groot belang is.

K3 Aanpassingen Hooiweg zijn voorzien in kader van het toekomstig Masterplan Kolderbos

Binnen het Masterplan Kolderbos worden enkele infrastructurele aanpassingen voorzien, met name op de Hooiweg. Deze infrastructuurwerken zullen pas worden uitgewerkt tijdens de uitvoering van het masterplan. Bij de aanpassingen aan het plein wordt er ook rekening gehouden met de doorgang van De Lijn.

K4 Oversteekplaats kruispunt Hooiweg x Hoogstraat

Om zachte weggebruikers een veilige en deftige gelegenheid te bieden om de drukke Hoogstraat/Kolderbostraat over te steken, wordt er een oversteekplaats voorzien.

K5 Snelheidsremmende maatregel Hondsbos

De snelheidsremmer wordt voorzien om de gewenste snelheidsbeperking in de wijk structureel af te dwingen.

K6 Filter gemotoriseerd verkeer Koerlostraat PROEF

De afsluiting van de Kolderbosstraat zorgt ervoor dat een potentieel gevaarlijke aantakking naar de hoofdweg verdwijnt.
Deze maatregel voorkomt ook mogelijk sluipverkeer via de Koerlostraat tussen de Kolderbosstraat en de Sledderloweg, evenals van en naar de supermarkt voor verkeer dat vanuit het centrum komt.
Bovendien zal het gemotoriseerde verkeer in omliggende straten worden gemonitord om te controleren of er geen aanzienlijke toename van het verkeer optreedt.

K7 Snelheidsremmende maatregel Koerlostraat

Deze snelheidsremmer heeft verschillende functies: (1) het verlagen van de snelheid en (2) het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de wijk.

K8 Verbod +3,5 ton De Horst "uitgezonderd plaatselijk verkeer"

Om doorgaand zwaar verkeer te weren, wordt er in de Horst een tonnagebeperking ingevoerd. Deze maatregel zal ook worden gecontroleerd door middel van metingen om te waarborgen dat deze wordt nageleefd.

K9 Paaltjes in De Dries om doorsteek naar Eggestraat af te sluiten

In de loop der tijd is er een ongewenste doorgang ontstaan. Deze doorgang zal worden afgesloten met behulp van paaltjes.

K10 Snelheidsremmende maatregel Hommelheidestraat

De snelheidsremmer wordt geplaatst om de gewenste snelheidsbeperking in de wijk structureel af te dwingen.

K11 Oversteekplaats Hommelheidestraat (schoolomgeving)

Deze oversteekplaats is bedoeld om de veiligheid van de schoolkinderen en zachte weggebruikers te vergroten.

K12 Snelheidsremmende maatregel Priesterhaagstraat

De snelheidsremmer wordt geplaatst om de gewenste snelheidsbeperking in de wijk structureel af te dwingen.

K13 Parking Keinkesstraat afbakenen voor de toegankelijkheid van de voetgangers

Om de toegang tot het gebouw te verbeteren, zal er een afbakening worden gecreëerd met behulp van belijning of paaltjes.

K14 Hoppinpunt Kolderbos

Mobiliteitsknooppunt waar overgestapt kan worden op een andere duurzame vervoerswijze. Deelmobiliteit kan voorzien worden. Ontwikkeling van Hoppinpunten in Stad Genk zal binnenkort van start gaan.