Maatregelen Kolderbos-Langerlo

Het participatietraject in cijfers

De stad hecht veel waarde aan jullie mening, dus richtten we dit burgerparticipatieproject op. Naast onze eigen voorstellen, kregen we ook tal van voorstellen vanuit de burgers binnen.

Elk voorstel werd met de nodige aandacht behandeld en getoetst aan drie peilers: verkeersveiligheid, woonkwaliteit en ruimte voor duurzamere verplaatsingen. Vervolgens werden de geschikte voorstellen opgenomen in het finale verkeersplan en uitgevoerd.

De voorstellen

  • 8 voorstellen vanuit Stad Genk
  • 70 nieuwe voorstellen van burgers via het online platform en de participatiemomenten

Het uiteindelijke resultaat is een verkeersplan waar 20 aanpassingen een oplossing bieden voor de uitdagingen van Kolderbos-Langerlo.

Overzicht van de maatregelen

Algemene kaart

Op deze kaart staan alle 20 aanpassingen aangeduid die een oplossing bieden voor de uitdagingen van Kolderbos-Langerlo. De aanpassingen worden verderop toegelicht per wijk.
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)