Seniorenraad

De Genkse seniorenraad werd opgericht in 1972 en is daarmee meteen één van de oudste seniorenraden van het land.

De seniorenraad behandelt zaken die senioren aanbelangen en geeft hierover advies aan het bestuur. De raad wil het overleg en de samenwerking bevorderen in het seniorenwerk en de seniorenzorg.

De Genkse seniorenraad telt 27 aangesloten seniorenbonden. Daarnaast maken ook niet-georganiseerde senioren deel uit van de algemene vergadering.